„Potrzebne i wcale nie tak brzydkie – płazy na Kaszubach”- cz. IX

Radio Kaszëbë 22 listopada 2022

Po kaszubsku „łukôcz”, po polsku „kumak”, a po łacinie „bombina bombina”. Właśnie tego płaza poznamy w dzisiejszej audycji. Ma on ciekawą strategię obrony zwaną „refleksem kumaka” – kładzie się na grzbiet i pokazuje żółto-czerwone plamy na swoim brzuchu, co ma być ostrzeżeniem dla drapieżników:

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Polubić płazy” poświęconej kumakom.

 

Kampania informacyjno-promocyjna „Potrzebne i wcale nie tak brzydkie – płazy na Kaszubach”.  Projekt dofinansowany przez WFOŚiGW. Koszt kwalifikowany zadania 26 000,00 zł; kwota dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 20 000,00 zł.

www.wfos.gdansk.pl

sprawozdanieCurrent track

Title

Artist