„Ptaki – skrzydlate piękno Kaszub”

Radio Kaszëbë 9 grudnia 2021

Słuchacze poznają zagrożenia dla ptasiej bioróżnorodności, jakie niosą za sobą niektóre działania człowieka. Wyjaśnimy, dlaczego niektóre popularne zachowania są szkodliwe dla pomorskich ptaków.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

www.wfos.gdansk.pl

Wiele osób nic nie wie na temat zachowań pomorskich ptaków, miejsc ich większych skupisk i nie zdaje sobie sprawy, jakie gatunki są zagrożone, a jakie pojawiły się na naszych terenach w ostatnim czasie.

Audycje z cyklu PTAKI – SKRZYDLATE PIĘKNO KASZUB pozwalają zapoznać słuchacza z pospolitymi jak i rzadkimi gatunkami ptaków. Uwrażliwiają słuchacza na piękno przyrody i zachęcają do jej wnikliwej obserwacji.

Wiedzę na temat ptaków przekażą ornitolodzy i pasjonaci przyrody

Koszt kwalifikowany zadania 13 500,00 (w PLN). Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
10 000,00 (w PLN). Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Projekt Kampania informacyjno-promocyjna „Ptaki – skrzydlate piękno Kaszub”

WFOŚ Opis osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznegoCurrent track

Title

Artist