PÒNIEDZÔŁK, 31 ZÉLNIKA | KLËKA 31.08.2020

Dziennikarz , 31 sierpnia 2020

Przédny dochtorze ùczëlë sã na Nordze, jak kôrbic z pacjentama na 13-tim Areopagu Etycznym. Wejrowscy radny zwiãkszëlë wielëznã strzódków na bùdacjã bòjiszcza, szasë a kòmpleksu kąpniców i basenów. W Pùckù przëbôczą “te slédné latowé ferie” – w jinscenizacje nalotu Miemców na pòczątkù drëdżi swiatowi wòjnë.

PÒNIEDZÔŁK, 31 ZÉLNIKA

Ùczëlë sã dawaniô do wiadë pacjentama drãdżich jinfòrmacëjów – w Pùckù przédny dochtorzë ùczëlë sã na Areopagu Etycznym.

Zajmë z psychòlogama, ekspertama òd medicynë paliatiwny i warczi z achtorama ju 13-ti rôz zòrganizowało pùcczé hòspicjum p.w. sw. Òjca Pio. Sztudérzë medicynë bez tidzéń ùczëlë sã kòmùnikacje z pacjentama dlô lepszich efektów lekarzeniô. Inicjatorã Areopagów béł załóżca hòspicjum w Pùckù – ksydz Jón Kaczkòwsczi. Bazującë na swòjich doswiadczeniach sparłączonëch z drãgą chërą, chcôł dac młodima lekrzama bôczënk na brëkòwnoscë pacjentów. 

Dzãka zwiãkszeniu strzódków, mdze mòżebnô realizacjô trzech wejrowsczich inwesticjów. Decyzjã na òstatny sesje mają pòdjãté miejsczi radny.

Jidze ò bùdacjã szasëjów: Grifa Pòmòrsczégò i Nécla, karna òtëmkłëch basenów a kąpniców “Wodne Ogrody” a téż bùdacjã bòjiscza do balë na Òsedlim Sucharsczégò. – Dëtczich pòchadają z przesëniãcô w bùdżece a bùtnowëch zdrzódłów: rządowi wspòmóżczi w wësokòscë 5 mln zł. a kreditu na półtora mln. – gôdô zastãpca prezydenta Wejrowa Beata Rutkiewicz. W przëtrôfkù kòmpleksu kąpniców “Wodne Ogrody” zwiãkszenié strzódków téż bëło nót, kò kòżden z bédënków mòzlëwich wëkònawców przekraczôł kòsztpis.

Rekònstrukcją nalotu Miemców na Mòrsczi Latawiskòwi Diwizjón w Pùckù rozpòczną sã òbchòdë roczëznë wëchùchù drëdżi swiatowi wòjnë.

Jinscenizajcô mô przëbôcziwac biôtczi z séwnikòwi kampanie, w czas jaczi bòmbardowanié sedzbë diwizjonu znikwiło m.jin. kòszarë a magazyn amùnicje. Rozegracjô ògranizëje Stowarzyszenie Historyczne Morskiego Dywizjonu Lotniczego. – Mô to dac trzôsk ò ti mało znóny sprawie – gôdô Ireneusz Makowski z muzeum MDLot’u.Rekònstrukcjo nalotu bëła wiedno dzéla lëpińcowi akcje „Lotniczy Puck”. Latos pòszëdło kòrunawirusa zmùszëło òrganizatorów do przełożeniô wëdarzeniô, ze zwëskã dlô mieszkańców Nordë. Rekonstrukcjô “Kto pamięta tamte ostatnie wakacje” òdbãdze sã w Pùckù 1 séwnika ò gòdzënie 4 pp  na Zelonym Strądze. Miejsczi ùroczëznë mdą miałë pòczątk ò 9.30 òd Mszë swiãti w pùcczi farze. Ò 10.45 na smãtarzu kòl Lëpòwi Aleje òstónie òdsłoniãtô tôfla dedikòwónô pamiãcë Òfiarów Katynia.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *Current track

Title

Artist