Radni sejmiku przyjęli strategię 2030

Dziennikarz , 13 kwietnia 2021

Klëka Radia Kaszëbë 13.04.2021 08:55

3 cele strategiczne i 12 operacyjnych zawarto w Strategii 2030 dla naszego województwa. Radni sejmiku przyjęli ją jednogłośnie.

Ogólne cele to: trwałe bezpieczeństwo, otwarta wspólnota regionalna oraz odporna gospodarka. Jednym ze strategicznych wyzwań będzie przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, bo z racji nadmorskiego położenia nasze województwo jest szczególnie narażone na ekstremalne zjawiska – jak porywiste wiatry, burze czy powodzie. Dlatego ważne będą działania polegające na monitorowaniu stanu środowiska i przeciwdziałaniu jego degradacji, przy jednoczesnym dążeniu do tzw. neutralności klimatycznej. Chodzi tutaj o ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz stworzenie warunków do przekształcenia naszego regionu w krajowego lidera produkcji zielonej energii i technologii ekoefektywnych. Pozostałe cele to m.in. wykorzystanie technologii cyfrowych w życiu codziennym, administracji publicznej i biznesie oraz wzrost międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej, w tym aktywności eksportowej pomorskich firm. Zaplanowano też dalszą poprawę jakości usług edukacyjnych, rozwój działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, a także rozwój oferty transportu zbiorowego oraz infrastruktury dróg publicznych.

W strategii do 2030 roku oprócz zobowiązań wpisano też oczekiwania samorządu województwa pomorskiego wobec władz centralnych.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *Current track

Title

Artist