W Lãbòrgù òni mają zamòńtowóné kòpùłã na Wieżë Cësnieniów

Dziennikarz , 25 lutego 2019

W Lãbòrgù òni mają zamòńtowóné kòpùłã na Wieżë Cësnieniów. Òna mô przez jednã tonã. Zamklë w ni kapsułã czasu z beszitã dlô pòtomnëch ò ti jinwesticje.

Dzãka ni pò kòl 60 latach paùzë Wieża w Parkù Chrobrégò mdze służëła mieszkańcóm Lãbòrga jakno plac pòtkaniów, relaksu i łączbë z kùlturą. Przódë tam bëła restaùracjô, a òd 60 latów ùszłégò stalata swòje jinsztalacje tu miôł gardowi wòdocyg. Za wnet 8 mln 800 tës zł na wieżë òni robią widokòwą platfòrmã z gwińdą i przeszkloną trapòwą klôtką. Wëmienilë stropë, dak, òkna i dwiérzë a jinsztalacje. Remòńtëją elewacjã. Òprócz widokòwégò pąktu we wieżë bądze rum na mùzealną i wëstôwkòwą dzejalnosc. Przebùdowa charakteristiczny bùdowlë na grzëpie w Parkù Chrobrégò to je elemeńt szerszégò projechtu „Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum”. Do gromadë za to przińdze 13 mln zł, a 60% kwalifikòwónëch kòsztów pùdze z eùrodëtków.

Foto: lebork.pl

Klëka Radia Kaszëbë, 25.02.2019


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *Current track

Title

Artist