WTÓRK, 15 SÉWNIKA | KLËKA 15.09.2020

Dziennikarz , 15 września 2020

W Kòsôkòwie pòwsta Kaszëbskô Regionalnô Jizba, prawadznô bez placowi part KPZ.
Nakładã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô ùkaza sã trzëcô, kaszëbskòjãzëkòwô pòwiesc Stanisława Janczi. 
W Gdinie rozpòczała sã ògranicacjô rekreacjowich pòlanów na Òksëwim a Babich Dołach.

WTÓRK, 15 séwnika

Jakùż sã przóde robiło a mieszkało – Kaszëbi w Kòsôkòwie mdą nie leno òpòwiadac, ale téż pòkazywac. Òtëmkniãto hewò Kaszëbską Regionalną Jizbã. 

Pòwsta kòl Chëczë Nordowich Kaszëbów, chtërny miéwcą je Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié part Dãbògórzi-Kòsôkòwò. Terô krótkò mómë môłé mùzeùm, dze mdzemë edukòwac dzecë a rôczëc wanożników. – gôdô przédnik partu Dana Tocke. W Regionalny Jizbie w Kòsôkòwie są przezentowóné m.jin. staré sprzãtë, bawidła dlô dzecy, gbùrsczé nôrzãdła a jadra. Pòchadają ze zbiórczi a dzél òstôł kùpiony. Dodatkòwé pamiątczi zwëskano téż w czas renowacje ekspònatów.  Planowóné je téż pòstawienié chlébòwégò piécka. Kaszëbskô Regionalnô Jizba je dostãpnô pòpòłniama, le mòżna sã téż ùgadac na jiny czas. Wôrt je tej zadrzec na facebookowy profil partu KPZ Dãbògórze Kòsôkòwò.

Ò drãdżi kaszëbsczi historie ùszłégò stalata je nônowszi roman Stanisława Janczi.

“Cësk” je jegò 3. kaszëbską pòwiescą – pò “Łiskawicë” a “Żôłtim Kamie”. Parłączą sã w ni dzeje wielnëch nôrodów a kùlturów. Akcjô dzeje sã we Wejrowie i òkòlim. W “Cëskù” pòznajemë żëcé Gùsta Kaszëbòwsczégò òd jegò ùrodzeniô w 1908 rokù pò pierwszé dzesãclacé pò wòjnie. – Dokôz tikô òpresje w òdniesenim do Kaszëbów òd zbérkù prësczégò zabòru pò stalinowsczi cząd. – gôdô ùsôdzca Stanisłôw Janka.  “Cësk” ma dóné do smarë Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. Kôrbiónczi ze Stanisławã Janką mdze mógł pòsłëchac ò 4 pp. w aùdicje Na widnikù Kaszëbë. 

W Gdinie zamieniwają pòlanë na Babich Dołach a Òksëwim na rekreacjowe place do sąsedzczich pòtkaniów. To dzél programë rewitalizacje 6. òbszarów miasta z ùnijną wspòmóżką. 

Pòdpisano ju ùgòdënk na wëkònanié robòtów kòl szasëjów Rëbôków a Rëbôcczi Òsadë. Na Òksëwim mdze widokòwi pùnkt z ławkama, do te m.jin. plac na ògniszcze bawnica dlô dzecy a téż strefa cwiczenków dlô dozdrzeniałëch. Jistné robòtë mdą na Babich Dołach. – kòncepcjô òsta chùtczi dogadanô z mieszkańcama – gôdô wiceprezydent Gdinie Michôł Gùc. Termin zakòńczeniô robòtów òstôł naznaczony na kùńc rokù. Ùrządzenié rekreacjowi pòlanë na Òksëwim mdze kòsztac co le mało 350 tës zł, zôs na Babich Dołach 450 tës zł.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: