Jinfòrmacëje

Warsztaty muzyczne są w programie promującym etnofilologię kaszubską 19 marca na Uniwersytecie Gdańskim. Kino za Rogiem w Chmielnie bije rekordy popularności. W gminie Dziemiany ponownie naprawią drogi – zniszczone najpierw przez nawałnicę, potem przez ciężki sprzęt. POSŁUCHAJ – Kliknij tutaj! PIĄTEK 15  marca

Gmina Puck otrzyma rządową dotację na utworzenie żłobka w Starzynie. Przeznaczyć pieniądze na budżet obywatelski czy walkę ze smogiem – zastanawiają się w Bytowie. Pracodawcy z powiatu kartuskiego mogą się zapisywać na szkolenie dotyczące inwestowania w pracowników. POSŁUCHAJ – Kliknij tutaj! CZWARTEK 14 marca Radio Kaszëbë, 11:55 

Mieszkańcy Udorpia w gminie Bytów opowiedzieli się przeciw podziałowi sołectwa na dwie części. W poniedziałek rozpocznie się przebudowa podwórka za „Kaszubskim Dworem” w Kartuzach. XVI Festiwal Piosenki Kaszubskiej w Luzinie zgromadzi w tym roku rekordową liczbę uczestników. POSŁUCHAJ – kliknij tutaj! Środa, 18 marca Radio Kaszëbë, 11:55 

W Kôłpinie w gminie Kartuzë mdze wiejskô swietlëca. Lëstë do emeritów i rencystów sélô Zakłôd Spòlëznowëch Ubezpieczeniów. Bùtenrządowé òrganizacje z kòscérsczégò krézu mògą sã pòdszkòlëc z pisaniô wniosków. Posłuchaj – Kliknij tutaj! WTÓRK, 12 marca W Kôłpinie w gminie Kartuzë mdze – nowô wiejskô swietlëca. Samòrząd mô ju pòdpisóné ùgôdënk z wëkònywaczã. Do nowëch fąkcjów […]

Kaszëbskô Jednota to fùlprawny nôleżnik Wòlny Eùropejsczi Przëstojiznë. W Rëmi wëdelë tësąc bezpłatnëch Bùszków Żëcô a przëstãpnëch jesz je dwa razë tëli. W kartësczim krézu niefùlsprawny sztudérze mògą miec starã ò ùdëtkòwienié kòsztów edukacje. Posłuchaj – Kliknij tutaj! Pòniedzôłk, 11 marca Kaszëbskô Jednota pò corocznym zjezdze w Brusel – wrôcô jakno fùlprawny nôleżnik ti òrganizacje. […]

Etnofilologiô to sztudia dlô cebie! Tegò sã mòże doznac 19 marca na Òdemłëch Dniach Gduńsczégò Ùniwersytetu. Gmina Sëlëczëno szëkô za ùdëtkòwienim trzecégò etapù rozbùdowë szkòłë w Mscëszejcach. W Lãbòrgù młodi sami decydëją ò wëdarzeniach w biblotece – dzãka Bankòwi Ùdbów. POSŁUCHAJ – Kliknij tutaj! WTÓRK 8 marca Jak sã sztudérëje etnofilologiã na Gduńsczim Ùniwersytece – […]

W kòcérsczim i kartësczim krézu òni są w pòszëkù na przëjãcé tzw. debëltnégò rocznika. „Pòmòrsczé legeńdë” to bądze mógł òbezdrzec w Bólszewie w gminie Wejrowò w òbrëmienim cyklu „Pòrénczi z teatrã”. W Sëlëczënie òni wëremòńtëją drogã nad rzéką Słupią w stronã Bëtowa. Posłuchaj – kliknij tutaj! CZWIÔRTK, 7 marca Samòrządë sã rëchtëją na przëjãcé – […]

We Wejrowsczim szpitalu delë do ùżëtkù wëremòńtowóny òddzél òtolaringòlogie. W gminie Lëniô latos nie mdze szôłtësczégò fùnduszu. Mieszkańcowie Serakòjców mdą fejrowelë Dzéń Jednotë Kaszëbów. POSŁUCHAJ – Kliknij! Strzoda, 6 marca We wejrowsczim szpitalu delë do ùżëtkù wëremòńtowóny – òddzél òtolaringòlogie. Za całą jinwesticjã to przińdze przez 1 mln 200 tës zł. Òna bëła ùdëtkòwionô w […]

Kaszëbskô Jednota jedze do Brusel. W gminie Lëniô wëbiérają nowëch szôłtësów. W Redze młodi dali mdą sã ùczëlë jak fąkcjonëje samòrząd przë Radzëznie Gardu. POSŁUCHAJ – Kliknij tutaj! WTÓRK, 5 marca Delegacjô stowôrë Kaszëbskô Jednota – jedze do Brusel. To nie je przëmiôrka do welowaniô do eùroparlameńtu, le Przédny Zjôzd nôleżników EFA – midzënôrodny òrganizacje, […]

Zaczął sã Marc na òbcasach – a w nim mòtiwacyjné warkòwnie dlô białków w całim regionie. Pùcczi kréz mdze dwa razë wikszi – dzãka włączeniémù w jegò teren Pùcczégò Wikù. Bądze jak w raju, Babim Raju – w sobòtã w biblotéce w Lãbòrgù. POSŁUCHAJ – Kliknij tutaj! PÒNIEDZÔŁK, 4 marca Zaczął sã Marc na òbcasach […]


Current track

Title

Artist

Background