Jesz w rujanie lokatorowie zamieszkają w nowim kòmùnlanym bùdinkù w Kòscérznie. Kaszëbsczé Diktando pòdzelëlë latos na szkòłowé etapë a téż egzam dlô dozdrzeniałëch. W Wejrowie z bùdżetu miasta ùbëło kòl 8 mln zł.

STRZODA, 30 séwnika

Nowi kòmùnalny bùdink w Kòscérznie je ju fertich. Lolatorowie dostaną klucze do chëczów w pòstãpnëch tidzeniu.

To pierwszi taczi bùdink zbùdowóny w Kòscérznie pò 30-sce latach. Je kòl szasëje Léòna Heyczi. Są w hewò 32 chëcze – a w tim 8 trzëjizbòwich, a pòòstałé są dwùjizbòwé. Pòłożëlë téż pòdłodżi a delë artaturã a kùchenczi – gôdô zastãpca bùrméstra Kòscérznë Tomôsz Nadolny. Krótkò je téż nowi parking-plac a rekreacjowi teren. Chãtnëch bëło dwa razy wicy, nigle dostãpnëch chëczów. Bùdacja kòształa co le mało 6 mln zł. Co le mało drëdżi dzél kòsztów samòrządzëna Kòscérznë zwëska z Bankù Krajowégò Gòspòdarstwa.

19. Kaszëbsczé Diktando òdbãdze sã w zmieniony fòrmùle.

Z bôczënkù na pòszëdło kòrunawirusa dzecë a młodzëzna napiszą je w szkòłach. Dozdrzeniałi – w zależnoscë òd wielëznë chãtnëch – òstóną rôczëni do Rédë abò téż mdą piselë daleczno. Jistno, jak widno spòdlëczné szkòłë mògą wëstawic pò trzë personë – zôs wëżi spòdlëczné piãc. Żelë w dwùch karegòriach dlô dozdrzeniałëch zgłosy sã nie wicy niżle pò 20 sztëk, to napiszą diktando na placu w Rédze w dniu pòdsztrichniãcy kònkùrsu. Zelë chãtnëch mdze wicy, tej òdbãdze sã dalëczno 22 rujana. Wrãczenié nôdgrodów laureatama òdbãdze sã jistno, jak to planowelë 28 smùtana w rédzczi spòdlëczny szkòle nómr 4. Zgłoszenia do 19-ti edicje Kaszëbsczégò Diktanda nót je sélac do 5 rujana na mailową adresã:  dyktandokaszubskie@reda.pl.

Dëtkama bëła dedikòwónô rada miasta Wejrowa.

We wtórk zdecydowelë ò łatanim bùdżetu, na jaczé miało cësk pòszëdło kòrunawirusa a téż niedofinansowanié òswiatë z bùdżetu państwa. Radny przejelë ùchwałã ò zmiejszenim dochòdów z bùdżetu miasta ò kwòtã wicy 7 mln 800 tës zł. To bezpòstrzédny, a pòstrzédny skùtk pòszëdła. Mniszé są np. dochòdë miasta z PIT-u ò 4 mln zł. Jak dôwają do wiadë na starnie miasta równoczastno nót bëło zwiãkszëc wëdatczi na òswiatã ò 1,5 mln zł a téż drogòwé jinwesticëje ò 5 mln 600 tës zł. W ti leżnoscë pòstanowilë ò emisje miejsczich òbligacëjów na kwòtã 8 mln zł. Przesëniãto téż spłatã kreditów a òbligacjów na przédné lata. W Wejrowie wdrożëlë téż òbszczãdnoscowô programa – m.jin. czilenôsce personów mô straconé robòtã w ùrzãdach  miasta. 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: