WTÓRK, 29 SÉWNIKA | KLËKA 29.09.2020

Dziennikarz , 30 września 2020

W kartësczim krézu do ùrzãdów lepi zwònic, niżle przëchadac. Ksążnica profesora Gerata Labùdë w Wejrowie mô bëc ùdostãpniona òd rujana – z zachòwanim sanitarnëch òbòstrzeniów. Cząd darmòwich pòtkaniów dlô seniorów zògranizowa w Gdinie Fùndacjô “My Kaszubi…”.

WTÓRK, 29 séwnika

Załatwienié ùrzãdowëch sprawów w tak pòzwóny czerwòny zonie mòże bëc drãdżé.

W kartësczim krézu petencë nie wejdą do niejednëch gminowëch ùrzãdów. Je tak m.jin. w Sëleczënie, dze proszą ò kòntakt bez mòbilkã, maila, abò téż do brifkastë – żelë jidze ò tradicjowé lëstë. Wicy Pioter Szëca.

Na zôczątk zwiedzanié w môłëch karmach – taczé są planë ùdostãpnieniô Ksążnicë prof. Gerata Labùdë w Wejrowie.

Je ju fertich, pòczëstné pòdczorchniãcé projechu òdbãdze sã w przédny czwiôrtk. Mô jã ùtwòrzoné samòrządzëna wejerowsczégò krézu a mdze dzélã Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë a Mùzyczi. – Do òna nama leżnosc do rozkòscérzeniô edukacjowëch bédënków, pòwsta téż, cobë ùczëstnic stolëmnégò dzejownika – Kaszëbã – gôdô direchtór placówczi Tomôsz Fópka. Ksążnica òsta ùtwòrzonô przë wspiarcym z òjropejsczich a rządowëch fùnduszów, gwësny dëtk dołożëłë téż miejsczé wëszëznë Wejrowa. Samòrządzëna krézu chce pòczëstno zakùńczëc a pòdsztrichnąc projecht, a pózdni Mùzeùm mdze gò ùdostãpniac z zachòwanim sanitarnëch òbòstrzeniów. Ksążnica pòwsta krótkò przédny sedzbë Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë a Mùzyczi w Wejrowie. Mô bëc ùdostãpnionô dlô zwiedzającëch ju òd rujana. 

W Gdinie regnął cykiel warkòwniów dlô seniorów.

Ògranizëje je Fùndacjô “My Kaszubi…” dzãka wspòmóżce z Ùrzãdu Marszałkòwsczégò Wòjewództwa Pòmòrsczégò. Je to co le mało 13 tës 700 zł, co sygnie na òrganizacjã pòtkaniów do drëdżégò dzéla gòdnika. Òstałë pòdzeloné na témizniowé dzéle, floristiczné, dekòratorsczé, artisticzné. – Zapisë ju zamkniãto, le rôd żdają tam téż na gòscy – òbserwatorowie – gôdô przédnik Fùndacje “My Kaszubi…” Basza Kaszëba. Darmòwé pòtkania òdbiwają sã w kòżdą strzodã w Gdińsczim Ceńtrum Pòzarządowëch Òrganizacjów w gòdzënach òd 9.00 do 12.00. Za drobnotama mòże szëkac na starnie fundacjakaszubska.pl.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: