PÒNIEDZÔŁK, 21 SÉWNIKA | KLËKA 21.09.2020

Dziennikarz , 21 września 2020

W Bëtowie ògłoszëlë nabór do Festiwalu Cassubia Cantat 2020. Rekòrdowé stipendium dlô ùtwórców kùlturë Marszôłka Pòmòrsczégò Wòjewództwa przëznané. Wanożnik z Rëmi mô ùstanowioné rekòrd Pòlsczi w przepłëniãcym nôwiãkszi kajakòwi pãtlë.

PÒNIEDZÔŁK, 21 séwnika

W Bëtowie rozpòczelë przërëchtowania do Festiwalu Cassubia Cantat.

Latosô edicjô – żelë sytuacjô sparłączonô z pòszëdłã na to dozwòli – regnie bez wiãkszich zmianów. Célã kònkùrsu je rewitalizacjô zabëtëch kaszëbsczich frańtówków a téż rozkòscérzanié wôrtnëch mùzycznëch zjawiszczów jinspirowónëch kaszëbsczima tradicjowima zdrzódłama, czë szerok rozmianëma kaszëbsczima zwëkama. Zgłosziwac mògą sã soliscë, mùzyczné karna a téż kapele bez formalnëch a wiekòwich ògraniczeniów – pòd warënkã przërëchtowaniô gwësny jinterpretacje co le mało trzëch ùsôdzków. Jistno jak w ùszłëch latach mają sã zaprezentowac na zëwò przed kònkùrsową kòmisëją. – Zanalegô nama na wëmianie doswiadczeniów a pòspólnym jinspirowanim sã – gôdô Jaromir Szroeder z Zapadnokaszëbsczégò Mùzeùm w Bëtowie. Zgłoszenia do Cassubia Cantat 2020 mdą przëjmòwóné do 16 rujana bez Zapadnokaszëbsczé Mùzeùm w Bëtowie. Prezentacëje planowóné są na 24 rujana. 

 

Samòrządzëna wòjewództwa ju drëdżi rôz w nem rokù wspiarła ùtwórców z Pòmòrzégò. 142 personë òtrzimają kùńsztowné stipendium na pòspólną kwòtã 650 tës zł.

Ekstra, drëdżi ju latos nabór wniosków òstôł przeprowadzony w narzeszenim do warającégò pòszëdła kòrunawirusa. Pòszëdło, sanitarné òbòstrzenia, sztrichniãtné szpektakle, kòncertë a wëstôwczi miałë cësk na pògòrszenié sytuacje wiele pòmòrsczich artistów. W narzeszenim do stolëmny wielëznë wniosków, jaczé spłëwałë, cządama pòdnosziwano pùlã dëtków, jaczé òstałë przekazané na nen cél z pòczątkòwich 200 tës zł do kùńcowich 650 tës. Merkùje to tej, że tak w jedny, jak téż w drëdżi edicje pòmòrskô samòrządzëna przëzna łączno wicy milion zł wspòmóżczi dlô 246 stipendistów. W drëdżim nabòrze 518-tu wnioskòdôwaczów złożëło 524 wniosczi. Przëznané òstałë 142 stipendia ò strzédny wôrtoscë wicy 4, 5 tës zł, a kòl te nôniższé to półtora, a nôwiãkszé 5 tës zł. Nôwiãcy ùdëtkòwionëch projechtów to wizualné kùńsztë, mùzyka a lëteratura. Wspiarté projechtë mają bëc zaprezentowóné na internetowi platfòrmie, za chtërny òstałë ju òpùblikòwóné materiôlë nadesłóné bez stipendistów Marszôłka Pòmòrsczégò Wòjewództwa za lata 2017-19. Nalôzc je mòże w zakłôdce na starnie pomorskie.eu.

Mô dobëté wicy 2 tës. czilometrów, a z te wicy pół pòd prąd rzéczi – sztudéra z Rëmi mô  ùstanowioné rekòrd Pòlsczi w nôwiãkszi kajakòwi pãtlë. 

 

Ò swòjim rëchtowanim sã do wanodżi Jack Pałubicczi òpòwiadôł przed wëpłëniãcym na naszi antenie. Dôwôł tej so wicy dwa miesące na pòkònanié trasë a zwiedzanié. Wanoga wara 62 dni, a bëłë téż drãdżé sztótë.  Jak pòdczorchiwô Jack Pałubicczi – drãgò bëło płënąc bez zarosłi a zaniedbóny Bëdgòsczi Karnôl. Na trasë bëłë téż szpòrtowné sztótë – np. slëzowanié we Włocławkù. Wëprawã wanożnika z Rëmi mòże przesledzëc na facebookowi starnie „Na Otwartym Nurcie”.Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: