PÒNIEDZÔŁK, 14 SÉWNIKA | KLËKA 14.09.2020

Dziennikarz , 14 września 2020

Zjeżdżalnie nad Gałãznym Jezórã w Kòscérznie jak na terô, nie mdze – pòwstónie zôs parking-plac a bòjiszcze do satkówczi. W bëtowsczim krézu òdbëłë sã latosé warkòwnie dlô piszącëch pò kaszëbskù. W gminie Żukòwò mają jiwer z wandalama niszczącyma wszedny rem.

PÒNIEDZÔŁK, 14 séwnika

Regnãłë robòtë kòl zagòspòdarowaniô terenu w òkòlim Gałãznégò Jezóra w Kòscérznie.

Chòcle je to jeden z projechtów, jaczé dobëłë w òbiwatëlsczim bùdżece, kòncepcje òstałë wëpracowóne na pòtkaniach z mieszkańcama. Pierwszëznowô ùdba tika sã przede wszëtczim placu do rekreacje z wòdną zjeżdzalnią. Miejskô samòrządzëna da równak bôczënk, że nót mdze szasëja a parking-place. Òstateczno òstôł wëpracowóny kòmpromis. Zjeżdżalnie, jak na terô nie mdze, le òstónie dlô ni wëgòspòdarowóny plac. Bãdze téż plac na pikniczi, szkòłã nurkòwaniô, parking-plac a bòjiszcze do satkówczi. – rechùje zastãpca bùrméstra Kòscérznë Tomôsz Nadolny. Jinwestëcëjô nad Gałãznym Jezórã mdze kòształa co le mało 200 tës zł.

Bez prizmat lëdzy a jejich pasjów – gazetnicë a szkólny kaszëbsczégò jãzëka w nen weekend pòznawelë Kaszëbskã w drobnotach.

Warkòwnie pòd hònórnym patronatã cządnika “Pomerania” ną razą òdbëłë sã w gmine Tëchòmie w bëtowsczi krézu. Pòdług zwëkù òdbëwałë sã przed latowima feriama – czerwińcowi termin òstôł przesëniãti z bôczënkù na pòszëdło kòrunawirusa. Brzôdã pòtkaniégò mdą artikle w pòstãpnëch wëdaniach “Pomeranii”. Dekikòwóné mdą m.jin. regionalny jizbie w Mòdrzejewie.  Pòdczorchiwôł Dark Majkòwsczi z cządnika “Pomerania”. Ùczãstnicë warkòwniów mielë téż bëté na mece Kaszëbsczégò Triathlonu w miejscowòscë Cemno, we wsë Gòtów w Piôsznie a téż na widokòwi wieżë na Lémana Górze.

W gminie Żukòwò apelëją do mieszkańców ò bôczlëwòsc a zgłaszanié niepòcëch sytuacëjów. Corôzka czãscy mają tam plac dewastacje wszednégò remù. 

Nôswieższim przëtrôfkã je bùdowónô w parkù nad jezórkã w Żukòwie stegna. Wandalowie ju terô niszczą niejedny ji elemeńtë. Regùlarno dają téż ò se znac w kajakòwich hôwingach, aùtobùsowich pòżdôwkach, skateparkù a altanie kòl kòscoła. – Nie wszãdze je wòlno zainstalowac mònitoring – wskazëje bùrméster Żukòwa Wòjcech Kankòwsczi. W gminie Żukòwò proszą, cobë ò nikwienim wszednégò remù chùtkò jinfòrmòwac gwësné służbë. 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: