Jinfòrmacëje

Strona: 3

Je apel do wëzdrowiałëch z COVID-19 ò òddawanié òsocza. Je apel do wëzdrowiałëch z COVID-19 ò òddawanié òsocza.  W gminie Żukòwò rozpòczinają jinwesticjã, jakô mô ùłatwic dostãp do przesatkòwégò  wãzła w Rãbiechòwie. W gminie Szëmôłd przekładają ùroczësté òtëmkniãcé Spòrtowégò Ceńtrum w Czelnie w sparłączenim z cządã pòszëdła. CZWIÔRTK, 27 ZÉLNIKA Apel do personów, jaczé przeszłë ju […]

STRZÓDA 26 zélnika Nowé rozkładë jazdë, a téż nowé aùtobùsowé pòłączenia – w kartësczi  krézu Aùtobùsowé Przewòzë “Grif” są przërëchtowóné na rozpòczãcy szkòłowégò rokù.  Jistno, jak jiny przewòznicë w òkòlim, kartëskô firma rechùje, że szkòlôcze mdą jezdzëlë do szkòłów. Sprzedaż miesãcznëch biletów dozwòli chòc trochã zreparowac finansë pò paùze sparłączony z pòszëdłã kòrùnawirusa.- Dlô zachòwaniô […]

Trójmiasto dla Rafała Trzaskowskiego, natomiast Andrzej Duda zwyciężył w powiatach: bytowskim, kartuskim i kościerskim – wynika z częściowych wyników głosowania w wyborach prezydenckich opublikowanych przez PKW. Wyższe poparcie niż średnia ogólnopolska odnotował też Szymon Hołownia. W skali województwa wybory wygrałby Rafał Trzaskowski zdobywając 38,5% głosów. Andrzej Duda otrzymał 34% poparcia. Frekwencja w Pomorskiem wyniosła nieco […]

Rośnie poparcie dla Andrzeja Dudy – z danych PKW z blisko 90-u procent obwodów wynika, że oddano na niego ponad 45, 2 % głosów – czyli około dwóch procent więcej niż wynikało z badań. Nieco mniejsze – o ponad 1 % jest poparcie dla Rafała Trzaskowskiego: 28,9 procent. Szymon Hołownia ma o pół procent mniej […]

Warsztaty muzyczne są w programie promującym etnofilologię kaszubską 19 marca na Uniwersytecie Gdańskim. Kino za Rogiem w Chmielnie bije rekordy popularności. W gminie Dziemiany ponownie naprawią drogi – zniszczone najpierw przez nawałnicę, potem przez ciężki sprzęt. POSŁUCHAJ – Kliknij tutaj! PIĄTEK 15  marca

Gmina Puck otrzyma rządową dotację na utworzenie żłobka w Starzynie. Przeznaczyć pieniądze na budżet obywatelski czy walkę ze smogiem – zastanawiają się w Bytowie. Pracodawcy z powiatu kartuskiego mogą się zapisywać na szkolenie dotyczące inwestowania w pracowników. POSŁUCHAJ – Kliknij tutaj! CZWARTEK 14 marca Radio Kaszëbë, 11:55 

Mieszkańcy Udorpia w gminie Bytów opowiedzieli się przeciw podziałowi sołectwa na dwie części. W poniedziałek rozpocznie się przebudowa podwórka za „Kaszubskim Dworem” w Kartuzach. XVI Festiwal Piosenki Kaszubskiej w Luzinie zgromadzi w tym roku rekordową liczbę uczestników. POSŁUCHAJ – kliknij tutaj! Środa, 18 marca Radio Kaszëbë, 11:55 

W Kôłpinie w gminie Kartuzë mdze wiejskô swietlëca. Lëstë do emeritów i rencystów sélô Zakłôd Spòlëznowëch Ubezpieczeniów. Bùtenrządowé òrganizacje z kòscérsczégò krézu mògą sã pòdszkòlëc z pisaniô wniosków. Posłuchaj – Kliknij tutaj! WTÓRK, 12 marca W Kôłpinie w gminie Kartuzë mdze – nowô wiejskô swietlëca. Samòrząd mô ju pòdpisóné ùgôdënk z wëkònywaczã. Do nowëch fąkcjów […]

Kaszëbskô Jednota to fùlprawny nôleżnik Wòlny Eùropejsczi Przëstojiznë. W Rëmi wëdelë tësąc bezpłatnëch Bùszków Żëcô a przëstãpnëch jesz je dwa razë tëli. W kartësczim krézu niefùlsprawny sztudérze mògą miec starã ò ùdëtkòwienié kòsztów edukacje. Posłuchaj – Kliknij tutaj! Pòniedzôłk, 11 marca Kaszëbskô Jednota pò corocznym zjezdze w Brusel – wrôcô jakno fùlprawny nôleżnik ti òrganizacje. […]

Etnofilologiô to sztudia dlô cebie! Tegò sã mòże doznac 19 marca na Òdemłëch Dniach Gduńsczégò Ùniwersytetu. Gmina Sëlëczëno szëkô za ùdëtkòwienim trzecégò etapù rozbùdowë szkòłë w Mscëszejcach. W Lãbòrgù młodi sami decydëją ò wëdarzeniach w biblotece – dzãka Bankòwi Ùdbów. POSŁUCHAJ – Kliknij tutaj! WTÓRK 8 marca Jak sã sztudérëje etnofilologiã na Gduńsczim Ùniwersytece – […]


Current track

Title

Artist