Klëka 2019.03.12 (csb)

Dziennikarz , 12 marca 2019

  • W Kôłpinie w gminie Kartuzë mdze wiejskô swietlëca.
  • Lëstë do emeritów i rencystów sélô Zakłôd Spòlëznowëch Ubezpieczeniów.
  • Bùtenrządowé òrganizacje z kòscérsczégò krézu mògą sã pòdszkòlëc z pisaniô wniosków.

Posłuchaj – Kliknij tutaj!


WTÓRK, 12 marca

  • W Kôłpinie w gminie Kartuzë mdze – nowô wiejskô swietlëca.

Samòrząd mô ju pòdpisóné ùgôdënk z wëkònywaczã. Do nowëch fąkcjów mdą przëstosowóné jizbë w bùdinkù dôwnëch katecheticznëch zalków. – Zamienią sã na zale pòtkaniów dlô mieszkańców szôłtëstwa, to mdze mógł téż ksążczi wëpòżëczac – gôdô bùrméster Kartuz Grégór Gòłuńsczi. Stwòrzenié wiejsczi swietlëcë w Kôłpinie mdze kòształo kòl 800 tës zł.

  • Wnet 8 i pół mln lëstów wësle do emeritów i rencystów – Zakłôd Spòlëznowëch Ubezpieczeniów.

To dô w nim wiadło ò wësokòscë swiôdczeniô pò walorizacje. Przewidiwô sã, że to mdze w marcu. Latos bądze kwòtowò-proceńtowô. Ji proceńtowi wskôznik to je 102,86. Swiôdzenia wëższé jak minimalné zagwësnioné przez państwò ùroscą nié mni ak ò 70 zł. Nôniższô emeritura, reńta za całowną niezdolnosc do robòtë, socjalnô i familijnô reńta ùrosłë do 1 tës 100 zzł, a reńta przez dzélową niezdolnosc do robòtë – do 825 zł. Walorizowóné mdą swiôdczenia wëpłacywóné przez 1 marca. Lëstë z beszitã òd ZUSu mają bëc rozesłóné do emeritów i rencystów do 12 aprila.

  • Bùtenrządowé òrganizacje z kòscérsczégò krézu mògą sã pòdszkòlëc – z pisaniô wniosków.

To sygnie zgłosëc taką chãc do Ostrzódka Wespiarcô Spòlëznowi Ekònomie w Debrznie. W marcu i aprilu òn chce òrganizowac kùrsë, na jaczich stowôrë i klubë mdą sã mògłë doznac jak bëlno napisac projecht i dze za dëtkama żorgac. – Od dobrégò napisaniô wnioskù czãsto zanôlégô zwëskanié fùnduszów, temù më rôczimë òsoblëwie bùtenrządowé òrganizacje z krótczim stażã – gôdô Éwa Filipskô, kònsultańt do sprawów spòlëznowi ekònomie. Terminë szkòleniów mdą zanôlégałë òd lëczbë chãtnëch. Zgłaszac do sã mòże do kònsultacjowégò pąktu w Kòscérznie. To je przë sztrasë 3 Maja 9a.

  • Teater Fényks z Bólszewa w gminie Wejrowò wzął na warstat – dokôz Sławòmira Mrożka „Na pełnym morzu”.

On gò wëstawi w biblotece w nôblëższi piątk. Szpëtôkel pòwiôdô ò głodëjącëch na tratwie rozbitkach, co w desperacje sã decydëją jednégò z nich pòswiãcëc i zjesc. Temù òrganizëją wëlacje pòprzédzoné kampanią. Jakno, że dokôz wëstôwiają aktorczi z teatralny grëpë prowadzony przez Mareka Czosk, chłopsczé role są zamienioné na białogłowsczé. Na prapremierze z reżisérą pòwiôdôł Adóm Hébel. Premiéra dokazu „Na pełnym morzu” w biblotece w Bólszewie mdze 15 marca ò 6:00 wieczór. Bądą ji towarzëłë Gminowé Teatralia w Obiektiwie 2018 – to je filmòwé i fòtografné pòdrechòwanié ùszłëch warkòwniów.

Radio Kaszëbë, 11:55 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: