Jinfòrmacëje

Strona: 4

W kòcérsczim i kartësczim krézu òni są w pòszëkù na przëjãcé tzw. debëltnégò rocznika. „Pòmòrsczé legeńdë” to bądze mógł òbezdrzec w Bólszewie w gminie Wejrowò w òbrëmienim cyklu „Pòrénczi z teatrã”. W Sëlëczënie òni wëremòńtëją drogã nad rzéką Słupią w stronã Bëtowa. Posłuchaj – kliknij tutaj! CZWIÔRTK, 7 marca Samòrządë sã rëchtëją na przëjãcé – […]

We Wejrowsczim szpitalu delë do ùżëtkù wëremòńtowóny òddzél òtolaringòlogie. W gminie Lëniô latos nie mdze szôłtësczégò fùnduszu. Mieszkańcowie Serakòjców mdą fejrowelë Dzéń Jednotë Kaszëbów. POSŁUCHAJ – Kliknij! Strzoda, 6 marca We wejrowsczim szpitalu delë do ùżëtkù wëremòńtowóny – òddzél òtolaringòlogie. Za całą jinwesticjã to przińdze przez 1 mln 200 tës zł. Òna bëła ùdëtkòwionô w […]

Kaszëbskô Jednota jedze do Brusel. W gminie Lëniô wëbiérają nowëch szôłtësów. W Redze młodi dali mdą sã ùczëlë jak fąkcjonëje samòrząd przë Radzëznie Gardu. POSŁUCHAJ – Kliknij tutaj! WTÓRK, 5 marca Delegacjô stowôrë Kaszëbskô Jednota – jedze do Brusel. To nie je przëmiôrka do welowaniô do eùroparlameńtu, le Przédny Zjôzd nôleżników EFA – midzënôrodny òrganizacje, […]

Zaczął sã Marc na òbcasach – a w nim mòtiwacyjné warkòwnie dlô białków w całim regionie. Pùcczi kréz mdze dwa razë wikszi – dzãka włączeniémù w jegò teren Pùcczégò Wikù. Bądze jak w raju, Babim Raju – w sobòtã w biblotéce w Lãbòrgù. POSŁUCHAJ – Kliknij tutaj! PÒNIEDZÔŁK, 4 marca Zaczął sã Marc na òbcasach […]

Òswiôdczenia skłôdómë le w papiórowi wersje – przëbôcziwô ARiMR miéwcóm môłëch gòspòdarków Reda Westrzédny Gard – taką pòzwã dostnie nowi banowi pòżdówk Gmina Sëlëczëno mô ògłoszoné grańtowi kònkùrs dlô bùtenrządowëch òrganizacjów POSŁUCHAJ – kliknij tutaj! PÒNIEDZÔŁK, 25 gromicznika Òswiôdczenia më skłôdómë – przëbôcziwô miéwcóm môłëch gbùrstwów ARiMR. Jidze ò òswiôdczenia skłôdóné miast òbrzészkòwégò òd łońsczégò […]

Gmina Krokòwò dosta ùdëtkòwienié na pòstawienié żłobka W gminie Żukòwò sã òpóniwô termin ùprawieniô zawalony drodżi w Rutkach Samòrobné òdlewë i lëmienié z glënë to niejedné atrakcje co żdżą za dzecama w mùzeùm w Lãbòrgù POSŁUCHAJ – kliknij tutaj! STRZODA, 13 gromicznika Gmina Krokòwò dosta ùdëtkòwienié na pòstawienié żłobka – to pòkrëje wnet 90% kòsztów jinwesticje. […]

W pùcczim szpitalu zaczãlë remòńt òddzélu bënowëch chòrosców Òpasëjta na òszëkańców – òstrzégô Zakłôd Spòlëznowëch Ùbezpieczeniów Produkcjô i sprzedôwanié jestkù prosto òd gòspòdarza to mdze téma kònferencje w Lubaniu w czwiôrtk WTÓRK, 12 gromicznika Wedle zôpòwiesców w pùcczim szpitalu zamklë òddzél bënowëch chòrosców – a pacjeńcë są proszony ò kòrzëstanié z placówczi we Wejrowie. W Pùckù […]

W Kartuzach òdemklë SztukMateriã – galeriã kùńsztu co mô niefùlsprawnym pòmagac Niecałi tidzéń òstôł żebë zrobic dubbing na kònkùrs Karna Pòmòrańców W Rëmi òni przëjimają pòsobné zgłoszenia do projechtu Jô w jinternece. Bezpłatné szkòlenia mdą do czerwińca dérowałë PÒNIEDZÔŁK, 11 gromicznika W Kartuzach òni mają òdemkłé SztukMateriã – galeriã kùńsztu z môlowim rãkòdzełã co mô […]

Agencjô Rozwiju Pòmòrzô przëznôwô dëtczi na badérowania. Bëła żokówka na dobri zôczątk – w Môłim Klinczu w gminie Kòscérzna skùńczëlë stôwianié wiejsczi zalë. Szpëtôkle i karnawałową mùzykã dlô dzôtków zaplanowa na ferie Gardowô Biblotéka we Wejrowie. POSŁUCHAJ – kliknij tutaj! PIĄTK, 8 gromicznika Môłi i strzédny pòdjimarze i wiôldżé firmë mògą składac wniosczi ò ùdëtkòwienié […]

Zachwyca i zaskakuje – spektakl Przygody Remusa w Teatrze Miejskim w Gdyni. W gminach Nowa Karczma i Lipusz latem rozpocznie się montaż pierwszych instalacji fotowoltaicznych. Zaprogramuj ferie – zachęcają w gminie Kosakowo. POSŁUCHAJ – kliknij tutaj! CZWARTEK 7 lutego Radio Kaszëbë, 11:55 


Current track

Title

Artist