Klëka 2019.03.06 (csb)

Dziennikarz , 6 marca 2019

  • We Wejrowsczim szpitalu delë do ùżëtkù wëremòńtowóny òddzél òtolaringòlogie.
  • W gminie Lëniô latos nie mdze szôłtësczégò fùnduszu.
  • Mieszkańcowie Serakòjców mdą fejrowelë Dzéń Jednotë Kaszëbów.

POSŁUCHAJ – Kliknij!


Strzoda, 6 marca

  • We wejrowsczim szpitalu delë do ùżëtkù wëremòńtowóny – òddzél òtolaringòlogie.

Za całą jinwesticjã to przińdze przez 1 mln 200 tës zł. Òna bëła ùdëtkòwionô w całoscë z bùdżetu wòjewództwa. Na placu béł Gracjón Fópka. To nie je slédnô latos jinwesticjô we wejrowsczim szpitalu. Terôzka robią przetôrg na przebùdowã jistniejącëch i bùdowã nowëch òperacjowëch zalów. Za wszëtkò przińdze wicy jak 100 mln zł. Projecht we wiôldżim dzélu ùdëtkòwi Eùropejskô Ùniô.

  • W gminie Lëniô latos nie mdze – szôłtësczégò fùnduszu.

Taką decyzjã pòdjimnãlë na òstatny sesje radzëznë gminë. Przédnô przëczëna to je za môłi bùdżet gminë. Na spòdlim sztandardowégò przerechòwnika pieńdze na realizacjã dzejaniów szôłtësczégò fùnduszu ni mòą bëc wikszé jak dzesãc razë bazowô kwòta, a òna zanôlégô òd dochòdów. „Më bë mòglë na jedno szôłtëstwò dac strzédno 25 tës zł. – to je za mało, żebë jaką pòwôżną jinwesticjã zrobic” – pòdsztrichiwô wójt gminë Lëniô Bògùsława Engelbrecht. W gminie Lëniô rëchli nie prowadzëlë szôłtësczégò fùnduszu. To sã mòże stac na drëdżi rok, le pòd warënkã, że kònkretné projechtë pòtencjalnëch jinwesticjów bądą zabédowóné przez mieszkańców jesz przed zacwierdzenim bùdżetu na przińdny rok, to je do kùńca séwnika tegò rokù.

  • Mieszkańcowie Serakòjców mdą fejrowelë – Dzéń Jednotë Kaszëbów.

Fejrowanié òrganizëje òstrzódk kùlturë z tamtészim partã KPZ. Do ùdzélu òni rôczą młodëch ze wszëtczich szkòłów z terenu gminë, ale kòżdi sã mòże czëc rôczony. Celebrowanié sã zacznie w przińdny piątk 15 marca ò 11:45. Tamstądka rëgnie przemarsz sztrasama naji wsë – gôdô Dorota Sczerka z Gminnégò Òstrzódka Kùlturë. W ten dzéń w Serakòjcach dobrze mdze miec nôrodné symbòle, a ò 6:00 wiezór w spòdlëczny szkòle nr 2 mdze pòtkanié z rzezbiôrką Jiréną Brzeską.

Radio Kaszëbë, 11:55 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: