Klëka 2019.02.11 (csb)

Dziennikarz , 11 lutego 2019

  • W Kartuzach òdemklë SztukMateriã – galeriã kùńsztu co mô niefùlsprawnym pòmagac
  • Niecałi tidzéń òstôł żebë zrobic dubbing na kònkùrs Karna Pòmòrańców
  • W Rëmi òni przëjimają pòsobné zgłoszenia do projechtu Jô w jinternece. Bezpłatné szkòlenia mdą do czerwińca dérowałë

PÒNIEDZÔŁK, 11 gromicznika

  • W Kartuzach òni mają òdemkłé SztukMateriã – galeriã kùńsztu z môlowim rãkòdzełã co mô téż niefùlsprawnym pòmagac.

Galeriô przë Gduńsczi Sztrasë to je dokôz Fùndacje Perspektiwa. Wiôldżi dzél wëstawionëch tam dokazów je wespółtwòrzony przez niefùlsprawnëch. Bédënk dofùlowiwają dokazë môlowëch artistów, lëdowëch ùtwórców i rãkòdzelników. – W SztukMaterie bądą artistné warkòwnie, wernisaże i aùtorsczé pòtkania robioné – zapòwiôdô przédniczka Fùndacje Perspektiwa Wioletta Rinkewicz. Wzątk ze sprzedónëch dokazów pùdze na pòmòc niefùlsprawnym – klarëje Sławòmir Matkòwsczi. SztukMateria w Kartuzach mdze ôpen òd pòniedzôłkù do piątkù òd 10:00 do 5:00.

  • Mni jak tidzéń òstało cobë zrobic dubbing–  na kònkùrs òrganizowóny przez Karno Sztudérów Pòmòraniô.

Złoti Jigrzan je czerowóny do ùczniaków strzédnëch szkòłów i sztudérów. To jidze ò przërëchtownié dubbingù. – Do równo jaczęgò filmù, ni mùszi bëc animòwóny – gôdô Éwa Nowickô z Karna Pòmòraniô. Dubbignòwóny filmòwi wëjimk ni mòże bëc dłëgszi jak 3 minutë. Fardich materiale to je nót wësłac do 17 gromicznika na mejlową adresã, jaką to jidze nalézc na stronie Karna Pòmòraniô.

  • Rëmianowie dali mògą swòje cyfrwé kómpetencje rozwijac – pierszi ju mają skùńczoné warkòwnie „Jô w jinternece”. Zaczął sã pòsobny nabiér.

Na bezpłatné kùrsë mògą sã zapisc ti, co mają skùńczoné 25 lat i mieszkają w Rëmi. Szkòlenia òbjimają òbsłëgã elektroniczny ppòcztë, kòrzëstanié z bankòwëch aplikacjów, spòlëznowëch pòrtalów czë ùsłëgów pùblëczny administracje – gôdô Wiesława Pachòlczik z Ùrzãdu Gardu w Rëmi. Szkòlenia mdą 2 razë w miesądzu do czerwińca mët. Zôpisë są przëjimóné w jizbie nr 10 Ùrzãdu Gardu Rëmi. Bezpłatné kùrsë są wespółùdëtkòwioné z eùropejsczich fùnduszów i bùdżetu państwa w òbrëmienim Òperacjowi Programë Cyfrowô Pòlskô na lata 2014-20.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: