Klëka 2019.03.05 (csb)

Dziennikarz , 5 marca 2019

  • Kaszëbskô Jednota jedze do Brusel.
  • W gminie Lëniô wëbiérają nowëch szôłtësów.
  • W Redze młodi dali mdą sã ùczëlë jak fąkcjonëje samòrząd przë Radzëznie Gardu.

POSŁUCHAJ – Kliknij tutaj!


WTÓRK, 5 marca

  • Delegacjô stowôrë Kaszëbskô Jednota – jedze do Brusel.

To nie je przëmiôrka do welowaniô do eùroparlameńtu, le Przédny Zjôzd nôleżników EFA – midzënôrodny òrganizacje, jaczi nôleżnikã je Stowôra Lëdzy Kaszëbsczi Nôrodnoscë KJ. W dniach òd 6 do 10 marca w stolëcë Eùropejsczi Ùnie môłé nôrodë z całégò kòńtineńtu mdą rëchtowałë pòspólné stanowiszcze w pôlącëch sprawach bezpaństwòwëch nôrodów, jak na przëmiôr zamkniãcô katalońsczich pòlitików w sôdzë. Nie zafelëje téż pòliticznëch wątków – nôleżnicë EFA są w Eùropejsczim Parlameńce i latosy Przédny Zôzd to mdze zygnal do sztartu kampanie. Nôrodë, co ni mają pòliticzny reprezentacje, tak jak Kaszëbi, mdą miałë leżnosc do wëmianë doswiôdczeniów, jakô dôwô zacht brzôd – zagwësniwô Katarzëna Kankòwskô, nôleżniczka delegacje Jednotë na zjôzd EFA. Zjôzd w Brusel mdze dérowôł do 10 marca. Kaszëbskô Jednota w sztrukturach Wòlny Eùropejsczi Przëstojiznë mô sztatus nôleżnika-òbzérnika.

  • Do ùdzélu we wiejsczich zéńdzeniach zachãcywô w swòjim apelu – gmina Lëniô.

Latosé pòtkania są òsoblëwie wôżné, bò na nich są szôłtësowie wëbiéróny. Tą razą jih kadencjô mdze – jistno jak z wójtama – ò rok dłëgszô. Bądze warała 5 lat. – Szôłtësowie mają wôżną fąkcjã w samòrządze – pòdsztrichiwô wójt gminë Lëniô Bògùsława Engelbrecht – i rôczi do ùdzélu we welowanim. Wiejsczé zéńdzenia są planowóné na 7 marca w Kòbëlarzu i Tłuczewie – za régą ò 5:00 i 7:00 wieczór. Za tidzéń 11 marca mdą w Lëni i slédné – 12 marca w Lewinkù i Pòbłocym.

  • Ùdba pòwòłaniô Młodzëznowi Radzëznë Gardu sã sprawdza – taksëją samòrządarze w Redze na zôczątkù ji pòsobny kadencje.

W Młodzëznowi Radzëznie je 15 sztëk lëdzy. To są ùczniacë òd 13 do 16 lat stôri. Ni mają swòjégò bùdżetu, le mają programã i zgłôszają ùdbë. Dôwają téż òpisowé notë ùchwôlënków Radzëznë Gardu jaczé sã jich tikają. „To òni mdą za pôrãnôsce lat sedzec na najëch stanowiszczach – më jich mùszimë przërëchtowac” – pòdsztrichiwô Bùrméster Redë Krësztof Krzemińsczi. Kadencjô Młodzëznowi Radzëznë Gardu w Redze warô rok.

  • Zaczãlë welowanié w kònkùrsu na pòzwã – pòmòrsczégò metropòlitalnégò bilietu.

Bądze dérowôł do pòniedzôłkù. Do wëbraniô to dało 4 bédënczi: Fala, Jantar, Ster i Mors. Jidze ò systemã zjednónëch òpłatów za przejazdë pùblëcznym transpòrtã, chtëren pòwstôwô i je pilotażowò wdrożiwóny. Dzãka niemù pasażéra mô przestac sã jiscëc ò kùpianié bilietów kòl rozmajitëch przewòzników i wëbiéranié nôtóńszi òpcje. Tzw. pòspólny biliet mô bëc przistãpny na drëdżi rok, na terô są robioné testë i twòrzonô baza pòdôwków. Wëbiérają téż pòzwã, jakô mô bëc prostô w wëmòwie, òriginalnô i sã pòzytiwno parłãczëc. W pierszim etapie zgłosziwelë ùdbë. Z nich w ùszłim tidzeniu wëbrelë 4. Drëdżi etap mdze warôł do 11 marca. W nim mòże wskazac swòje lubòtné. To sygnie wlézc na fòrmùlar jaczi je pòd adresą biletpomorze.pl.

Radio Kaszëbë, 11:55 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: