Klëka 2018.02.08 (csb)

Dziennikarz , 8 lutego 2019

  • Agencjô Rozwiju Pòmòrzô przëznôwô dëtczi na badérowania.
  • Bëła żokówka na dobri zôczątk – w Môłim Klinczu w gminie Kòscérzna skùńczëlë stôwianié wiejsczi zalë.
  • Szpëtôkle i karnawałową mùzykã dlô dzôtków zaplanowa na ferie Gardowô Biblotéka we Wejrowie.

POSŁUCHAJ – kliknij tutaj!


PIĄTK, 8 gromicznika

  • Môłi i strzédny pòdjimarze i wiôldżé firmë mògą składac wniosczi ò ùdëtkòwienié badérnëch – projechtów do Agencje Rozwiju Pòmòrza.

Firmë i ùczałé jednostczi mògą zwëskac dëtczi m. jin. na realizacj jindustrialnëch badérowaniów i rozwijowi robòtë, wespiarcé procesów zabezpieczeniô i òchronë jintelektualny gwôsnoscë dlô swòjëch technicznëch rozrzeszeniów. Ùdëtkòwienié mòże dostac na sprawienié i dostosowanié do wdrożeniô efektów robòtë B+R i prawów do jintelektualny gwôsnoscë, w tim pateńtów, licencjów, „wiédzë, jak to zrobic” abò jiny nieòpateńtowóny techniczny wiédzë zrzeszony wprowadzenim na rink produktu abò ùsłëdżi. Proscy gôdającë, nawet jak më jesmë môłim graczã na rinkù ale mómë ùdbã, co mùszi przebadérowac z pòzdrzatkù tegò jak òna sã wdrożi, më mòżemë ùdëtkòwic taczé badérowania – klarowa na naji antenie Karolëna Piekarskô, czerowniczka sekcje kùńtraktowaniô Agencje Rozwiju Pòmòrza. Kònkùrs òbjimô sztërë partë gòspòdarczi, jaczé bëłë wskôzóné przez samëch pòdjimarzów jakno taczé co wëmôgają nowëch rozrzeszeniów i są wôżné dlô regionu. Agencjô Rozwiju Pòmòrza w òbrëmienim eùrodëtków rozdô sto mëlionów złotëch. Ni ma dólny ani górny greńcë wnioskòwónëch pieńdzy. Pasowné cedle to mòże złożëc w Agencje Rozwiju Pòmòrza òd pòniedzôłkù do piątkù do 3:00 pò pôłnim, wicy wiadłów na stronie www.arp.gda.pl.

  • Nowô wiejskô zala w Môłim Klinczu w gminie Kòscérzna – je fardich.

Je ju w ùżëtkòwanim mieszkańców jaczim mô służëc m. jin. jakno plac do jintegracje. Ùszła mia cziledzesąt lat i nie spełniwa wëmôganiów. Nowô mô przez 200 kwadratmétrów, szituz, pszãtér i gòspòdarczą jizbã. Ògrzéwanié je na gaz – wërechòwiwô wójta gminë Kòscérzna Grégór Switała. Za pòstawienié nowi zalë w Môłim Klinczu przëszło wnet 450 tës zł. Wicy jak 40% kòsztu pòkrëło zwëskóné przez gminã Kòscérzna ùnijné ùdëtkòwienié.

  • Piknik we ferie? Czemù nié –  Lãbòrgù òni gò mają zaplanowóné w pòłowie paùzë w szkòłowi ùczbie.

Òrganizëje gò Gardowi Òstrzódk Spòlëznowi Pòmòcë wespół z gardowim samòrządã w òbrëmienim Gminowi Programë Profilakticzi i Rozrzesziwaniô Alkòhòlowëch Problemów. To je rozegracjô dlô dzôtków òd dwùch do 16 latnëch. Jak sã w piknikù słëchô bądą dmùchóné zómczi. Do tegò klockòlandiô, nórcëk kùcharza, zona nômłodszich gòscy i artistno–ùtwórczi nórcëk. To dô téż zonã mùltimedialnégò gracza, karaòke i quadë-gokartë. Skòrzëstac z tegò mdze mógł 16 romicznik w Spòdlëczny Szkòle nr 8 w Lãbòrgù. Piknik sã zacznie ò 10:00 i mdze dérowa do 6 wieczór. Wstãp je wòlny. To je dzél atrakcjów przërëchtowónëch na ferie. W Lãbòrgù to je mòże spãdzëc w biblotece, Mùzeùm, z kinã Fregata czë na spòrtowò.

Szpëtôkle i karnawałową mùzykã dlô dzôtkó zaplanowa na ferie – Gardowô Pùblëcznô Biblotéka we Wejrowie.

14 gromicznika teater „Blaszany Bãbelk” wëstawi Pinokia, a ò 7:00 wieczór to mdze mógł òbezdrze przedstôwk „Anaruk” – knôp z Grenlandie. Mùzycznô-rësznô zôbawa z animatorkama „Pòżdówk Zôbawa” bądze 15 gromicznika. Dlô dzecy òd 6 do 10 lat stôrëch bądą warkòwnie „Daleczi óst w brawãdze i legeńdze”. Wstãp je wòlny, le dlô zòrganizowónëch grëpów wprowadzelë zôpisë. Òprócz Gardowi Biblotéczi we Wejrowie zajmë na ferie przërëchtowelë téż we Wejrowsczim Ceńtrum Kùlturë i w spòrtowëch halach Spòdlëcznëch Szkòłów nr 6 i 11.

Radio Kaszëbë, 11:55 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: