Klëka 2019.03.04 (csb)

Dziennikarz , 4 marca 2019

  • Zaczął sã Marc na òbcasach – a w nim mòtiwacyjné warkòwnie dlô białków w całim regionie.
  • Pùcczi kréz mdze dwa razë wikszi – dzãka włączeniémù w jegò teren Pùcczégò Wikù.
  • Bądze jak w raju, Babim Raju – w sobòtã w biblotéce w Lãbòrgù.

POSŁUCHAJ – Kliknij tutaj!


PÒNIEDZÔŁK, 4 marca

  • Zaczął sã Marc na òbcasach – a w nim mòtiwacyjné warkòwnie dlô białków w całim regionie.

Òne są òrganizowóné szósti rôz przez Wòjewódzczi Ùrząd Robòtë we Gduńskù, a drëdżi rôz we wëdarzenié sã włączëłë krézowé pòstrzédniaczi. Do gromadë w 18 lokalizacjach mdze cykel zéńdzeniów i warkòwniów dlô białków z warkòwima doradcama, psychòlogama i drëdżima ekspertama, jaczich zadanié to mdze pòmòc we wrócenim na rink robòtë. Akcjô sã zkùpiô na mitczich ùmiejãtnosc, skùtecznym przeńdzenim kwalifikacyjny rozmòwë, czë pisanim CV. – Z donëchczasny prakticzi më wiémë, że białczi pò marcowëch warkòwniach pò prôwdze chcą co zrobic – przekònywa na naji antenie warkòwô dorôdcka Wòjewódzczégò Ùrzãdu Robòtë Klôùdia Zagórowicz. Bezrobòcé kòl białków mô jiné spòdlé, jak ògreńczenia na rinkù robòtë strzód chłopów. To je znaczący tôkel, bò w najim wòjewództwie aż 60% bezrobòtnëch to są białczi – pòdsztrichiwô czerowniczka Pòmòrsczégò Obserwatorium Rinkù Robòtë Ana Pawłowskô. Marc na Òbcasach drëdżi rôz mdze nié le we Gduńskù, ale do gromadë w 18 placówkach w regionie. Jinfòrmacje ò wszëtczich wëdarzeniach zebrelë na jinternetowi stronie Wòjewódzczégò Ùrzãdu Robòtë.

  • Pùcczi Kréz mdze – dwa razë wikszi.

Zmianë wëchôdają z pòdzeleniô Gduńsczégò Wikù na akwenë co przëlégają do gminów co z nima sąsadëją. Wiéchrzëzna pùcczégò krézu sã zwikszi kòl 28 tës 705 hektarów – to je kòl 50%. Starã ò ùregùlowanié ewidencje gruńtów krézowé starostwò miało ju 10 lat nazôd czej w akwenie stôwielr òbiektë, m. jin. torpedowniã. – „Wislóny Zôléw ju dôwno mô za sobą nen prawny proces. Terô czas na Kaszëbë” – pòdsztrichiwô zôstãpca starostë pùcczégò krézu Tomôsz Herman. Zamëszlënk pòdzeleniô Gruńsczégò Wikù Mòrsczi Ùrząd w Gdinie dogôdôł łoni w gòdnikù. Prawno Pùcczi Wik mô bëc przëłączony do teritorium krézu pòd kùńc tegò rokù.

  • Babi Rôj to je ùdba lãbòrsczi biblotéczi – na fejrowanié Dnia Białków.

Dzéń pò swiãce, 9 marca białczi mdą miło widzoné na babsczich pludrach przë kawie z pisôrkù, czë wëfùlowanim swòji szawë, w jaczi nowëch ruchnów nigdë za wiele. Na wëdarzenié rôczi direchtórka placówczi Zofia Biskùpskô-Liseckô. A strzód atrakcjów wëstôwk òbleczeniô z Farwë, rozmòwa z pisôrką Dorotą Reszka, w bractwie Biôłi Wieżë to sã mdze mógł zrelaksowac przë masażu Lomi-Lomi, a w Labòratorium naùczëc sã robic na bóstwò na ùczbie makijażu. To dô téż leżnosc do zjedzeniô szôkòlôdë pò jaczi nie grëze sëmienié – rôczi Aleksandra Wërenczuk-Hinca, szpecjalistka do kùlturalno-òbswiatowëch sprawów. Sobòtny Babi Rôj w lãbòrsczi biblotéce sã zacznie ò 10:00 a mdze dérowôł do 3:00 pò pôłnim.

Radio Kaszëbë, 11:55 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: