Klëka 2019.03.07 (csb)

Dziennikarz , 7 marca 2019

  • W kòcérsczim i kartësczim krézu òni są w pòszëkù na przëjãcé tzw. debëltnégò rocznika.
  • „Pòmòrsczé legeńdë” to bądze mógł òbezdrzec w Bólszewie w gminie Wejrowò w òbrëmienim cyklu „Pòrénczi z teatrã”.
  • W Sëlëczënie òni wëremòńtëją drogã nad rzéką Słupią w stronã Bëtowa.

Posłuchaj – kliknij tutaj!


CZWIÔRTK, 7 marca

  • Samòrządë sã rëchtëją na przëjãcé – tzw. debëltnégò rocznika.

Pòszëk na przëjãcé wszëtczich chãtnëch deklarëją w kòscérsczim krézu. Dëcht jak w kartësczim, le tam zapòwiôdają wëdłëżenié gòdzënów zajmów. Òd séwnika do strzédnëch szkòłach pùdą ùczniacë ósmëch klasów pòwszéchniaków i trzecëch klasów likwidowónëch gimnazjów. To znaczi, że do liceów, techników i branżowëch szkòłów sã ùstawią całé rédżi. W kòscérsczim krézowim starostwie òni zagwësniwają, że dlô wszëtczich sygnie placu – genaù dlô 784 gimnazjalëstów i 880 absolweńtów ósmi klasë, gôdô wicestarosta Pioter Laska. Za to w kartësczim krézu òni mëszlą ò wëdłëżenim ùczbów. To jednak nie mdze miało cëskù na òrganizacjã zajmów – gôdô Bògdón Łapa. We wejrowsczim krézu òni sã rëchtëją na debëltną lëczbã ùczniaków – to je kòl 3 i pół tës. Dodôwkòwi môl mdze pò mòdernizacje bazë warkòwi szkòłowiznë i dérëjący rozbùdowie karna szkòłów w Redze i liceùm w Rëmi.

  • „Pòmòrsczé legeńdë” w pòlsczim jãzëkù to mdze mógł òbezdrzec w Bólszewie – w òbrëmienim cyklu „Pòrénczi z teatrã”.

Trzecô òdsłona cyklu mdze 16 marca. Je sczerowónô do nômłodszich i jich familiów. Pierszé dwa przedstôwczi „Anaruk z Grenlandie” ë „Pinokio” wëstawilë we ferie i sã pòtkałë ze zachtnym zajinteresowanim. Më mómë nôdzejã, że „Pòmòrsczé legeńdë” téż mdą chcałë hùrmë lëdzy òbzérac – gôdô direchtórka biblotéczi w Bólszewie Natasza Sobczôk. „Pòmòrsczé Legeńdë” to mdze mógł òbezdrzec w sobòtã 16 marca ò 10:00. Teater Niewielki prezeńtëje w nich Stolëmòwé Darë z gduńsczi ledeńdë, kaszëbsczé bôjczi i historiã pòwstaniô Gdini. Wstãp na szpëtôkel je bezpłatny.

  • W Sëlëczënie òni wëremòńtëją trakt nad rzéką Słupią – w stronã Bëtowa.

Za robòtã przińdze 740 tës zł. Wicy jak półkilométrowi dzél bądze ùcwiardzony, to dô deszczowi karnô i nowé widë. Do tegò łôwczi. – Nade wszëtò sã zwikszi bezpiek piechtnëch i kòłowników – gôdô wójt gminë Sëlëczëno Bernat Grëcza. Trakt nad Słupią w stronã Bëtowa mô bëc jesz latos wëremòńtowóny.

Radio Kaszëbë, 11:55 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: