Klëka 2019.03.08 (csb)

Dziennikarz , 8 marca 2019

  • Etnofilologiô to sztudia dlô cebie! Tegò sã mòże doznac 19 marca na Òdemłëch Dniach Gduńsczégò Ùniwersytetu.
  • Gmina Sëlëczëno szëkô za ùdëtkòwienim trzecégò etapù rozbùdowë szkòłë w Mscëszejcach.
  • W Lãbòrgù młodi sami decydëją ò wëdarzeniach w biblotece – dzãka Bankòwi Ùdbów.

POSŁUCHAJ – Kliknij tutaj!


WTÓRK 8 marca

  • Jak sã sztudérëje etnofilologiã na Gduńsczim Ùniwersytece – tegò sã mdze mógł doznac 19 marca w òbrëmienim Òdemłëch Dniów Gduńsczégò Ùniwersytetu.

W Dzéń Jednotë Kaszëbów ùczbòwniô chce dac maturańtóm mòżlëwòsc pòznaniô wëkładowców i warënków ùczbë na jedurnym w Pòlsce czerënkù filologicznëch sztudiów pòswiãconëch kaszëbsczémù jãzëkòwi. Tu sã szkòlą przińdny szkólny le téż animatorowie kùlturë czë gazétnicë. W programie Òdemkłégò Dnia są m. jin. warkòwnie z Radiã Kaszëbë, to dô téż pòtkanié z artistama i marszôłkã wòjewództwa – wërechòwiwô wëkładowca dr Hana Makùrôt-Snuzyk. Etnofilologiô na Òdemkłëch Dniach Filologicznégò Wëdzélu Gduńsczégò Uniwersytetu mdze promòwónô 19 marca.

  • W Mscëszejcach miónczi z czasã – gmina Sëlëczëno chce skùńczëc robùdowiwac szkòłã do 1 séwnika.

W tim celu szła z prosbą ò pòmòc z òglowi rezerwë bùdżetu państwa. Rozbùdowã i przebùdowã szkòłowò-przedszkòłowégò karna pòdzelëlë na etapë. Terô dérëje robòta, jaczich zwieńczenim mdze sëri zamkłi stón. To je nót jesz wszëtkò wëkùńczëc a wëpòsażëc. – Temù wniosk ò rządową pòmòc – gôdô wójt Bernat Grëcza. Z wnioskã ò strzodczi z rezerwë bùdżetu państwa gmina Sëlëczëno wëstąpiła pòd kùnc stëcznika i żdże za òdpòwiescą. W rozbùdowónym dzélu placówczi w Mscëszejcch mają pòwstac zale do ùczbów, stołówka i kùchniô.

  • Pùblëcznô Biblotéka w Lãbòrgù rôczi do wpisywaniô – swòjëch bédënków do Bankù Udbów.

Młodi mògą zasugerowac biblotekarzóm jaką aktiwnosc mają pòdjimnąc cobë zaczekawic młodëch czëtińców. – Më chcemë zbadérowac jaczé są kùlturalné brëkòwnotë tegò karna i żdżemë za wszelejaczima ùdbama – gôda na naji antenie Aleksandra Prin z Uczałi Czëtnicë Pùblëczny Bibloteczi w Lãbòrgù. Klarëje Aleksandra Werenczuk-Hinca, szpecjalistka ds òbswiatë i kùlturë. We fòrmùlaru co je na jinternetowi stronie lãbòrsczi biblotéczi to je nót téż òpisac jakô mô bëc rolô placówczi w projechce. Na wësłanié swòjégò bédënkù je czas do 8 aprila.

Radio Kaszëbë, 11:55 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: