STRZODA, 26 ZÉLNIKA | KLËKA 26.08.2020

Dziennikarz , 26 sierpnia 2020

Kartësczi “Grif” zmòdifikòwôł rozkłôd jazdë aùtobùsów, bë mimò pòszëdła bezpiek doważac szkòlôczów do jejich szkòłów. 
W Lãbòrgù za starażnicą ògniarzów pòwstawô rekreacjowò-spòrtowi bùdink.
W gminie Bòrzëtëchómié je apel do mieszkańców w narzeszenim do montażu jinstalacje OZE.

STRZÓDA 26 zélnika

Nowé rozkładë jazdë, a téż nowé aùtobùsowé pòłączenia – w kartësczi  krézu Aùtobùsowé Przewòzë “Grif” są przërëchtowóné na rozpòczãcy szkòłowégò rokù. 

Jistno, jak jiny przewòznicë w òkòlim, kartëskô firma rechùje, że szkòlôcze mdą jezdzëlë do szkòłów. Sprzedaż miesãcznëch biletów dozwòli chòc trochã zreparowac finansë pò paùze sparłączony z pòszëdłã kòrùnawirusa.- Dlô zachòwaniô limitów w pòjazach, “Grif” zwiãkszi wielëznã kùrosowaniô aùtobùsów na przédnëch trasach – òpisëje jegò gazétny rzecznik Bartosz Milarczyk. 
W nowim rozkładze jazdë nalôzą sã téż ekstra kùrsë, jaczich nie bëło chùtczi. Dodatkòwé aùtobùsë “Grifa” mdą jezdzëłë m.jin. w gminie Stãżëca. 
Wicy kùrsów bãdze téż z i do Serakòjic. Przëbòwcziwóm, że aùtobùsã mòże jachac tëlé personów, wiele je placów do sedzeniô, abò pòłowa wielëznë wszëtczich dostãpnëch placów, tak stojącëch jak sedzącëch.

W Lãbòrgù pòwstaje nowi rekreacjowò-spòrtowi bùdink – wielefùnkcjowé bòjiszcze z bieżnią. Bãdze sã mieszczëc przë banowie Lãbórg Nowi Swiat, na zapleczim starżnicë ògniarzów.

Bòjiszcze do karnowëch jigrów bãdze miec sztëczną nawierzchniã, pòwstanie téż bùtnowô mòcarnia. Kòl bieżnie òstóną rozmieszczoné tôfle z jinfòramcjama tikającyma sã pòżarowégò bezpiekù. Bãdą służëłë edukacjowima celama w czas wizytów dzecy w Pòwiatowi Starżnicë Ògniarzów w Lãbòrgù. Na teren òbiektu prowadzëc mdą dwa wejsca, przédné òd starnë szasëje Òrlińsczégò i drëdzé z parking placu Ògniarzów.

Bùdacja kòmpleksu je cządã rewitalizacje òbszaru Lãbórg Nowi Swiat z ùdzôlã ùnijnégò dofinansowaniô. Bãdze kòsztac co le mało 455 tës. zł i mô warac do kùńca séwnika. Mdze òbjma téż przebùdowã dzéla szasëje Òrlińsczégò z bùdacją 10 sztëk parking placów. 

W Bòrzëmtëchòmim jinfòrmùją, że ùgòdë z wëkònawcama gminowégò projechtu na mòntaż OZE mają òstac pòdpisóné w séwnikù.

Przédnictwò gminë Bòrzëtëchòmié dôwô òstrzega mieszkańcama przed persomana, jaczé pòwòłującë sã na ùrząd gminë bédëją mòntaż solarnëch a fòtowoltaicznëch jinstalacjów. 

Samòrządzëzna realizëje terô gwësnô programa montażu ùrządzeniów sparłączonëch z òdnawialnym zdrzódłama energie. Bãdze jich kòl 200 sztëk – w tim słùńcowé kòlektorë, fòtowòltaiczné jinstalacje, kòtłë na biomasã a téż pompë cepła. – W ti sprawie kòntaktëją sã z mieszkańcama ùrzãdnicë – pòdczorchiwô wójt gminë Bòrzëtëchòmié Witold Cyba i apelëje ò bôczlëwòsc w kòntaktach z przedstôwcama firmów. 

Agencjô Restrukturizacje i Mòdernizacje Gbùrzëznë przëbôcziwô ò rekòmpensatach za zakazë produkcje bùczków.

Ò wspòmóżkã z krajowégò bùdżetu mògą miec starã gbùrsczi producentowie, chtërny w sparłączenim z wëstąpniem ASF òtrzimelë òd Pòwiatowégò Lekarza Weterinarie zakaz ùtrzimëwaniô bùczków abò téż jich wprowadzaniô do gbùrstwów. 

Wiôlgòsc wspòmóżczi to 36 groszë za kòżdi dzéń. Ùzależnionô je też òd strzédny roczny produkcje bùczków z limitã 50 sztëk na jednégò producenta a téż lëczbë dniów, jaczé w gwësnym kalãdarzowim rokù òbijma sztrifa. 

Wniosczi wcyg przëjimają krézowé biura ARiMRù. Za fòrmùlarzã należi szëkac na internetowi starnie Agencje, w zakłôdce “pomoc krajowa”.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: