STRZODA, 16 SÉWNIKA | KLËKA 16.09.2020

Dziennikarz , 16 września 2020

Wejerowsczi rady Môrcën Drewa òstôł doradcą Prezydenta RP do spòlëznowich sprawów. Pòezjã a prozã – téż pò kaszëbskù – mòże wcyg sélac do lëteracczégò kònkùrsu w Lãbòrgù. Złoti medal a wëapartnienié w midzenôrodnë plasticznëm kònkùrsu w Japònie dobëło dwòje sztëk dzecy z Rëmi.

STRZODA, 16 séwnika

Samòrządówc z Kaszëb òstôł doradcą do spòlëznowich sprawów Prezydenta RP. Andrés Duda pòwòłôł na to stanowiszcze Môrcënã Drewã.

fot. Kancelaria Prezydenta
fot. Kancelaria Prezydenta

Je miejsczim radnym we Wejrowie, a òd czerwińca czerëje gdùńsczim partã KRUS. Absolwent Akademie Wòjnowi Marëniznë w Gdninie, skùńczëł téż pòdiplómòwé sztudia na wëdzôlu Prawa a Administracje Gdùńsczégò Ùniwersëtetu. Jak sóm gôdô fùnkcjã doradcë do spòlëznowich sprawów mdze wëkònëwôł za dwùch niwiznach. Môrcën Drewa pòdczorchiwô, co przédnëm założenim jegò robòtë mdze wespółrobòta z mieszkańcama Kaszëb. Òkróm Môrcëna Drewë fùnkcjã spòlëznowégò doradcë wëkònëje téż Pioter Kôrczewsczi z Kòscérznë. Kadencja doradcë warô do kùńca òbjimaniô prezydeńturë bez hewòtnégò prezydenta, tej bez nôblëższé piãc lat.

Je jesz sztót, abë napisac a wësłac wiérztë abò prozã – pòdczorchiwają w Miejsczi Pùbliczny Ksążnicë w Lãbòrgù.

Do kùńca séwnika żdają tam za zgłoszeniama do 35-ti ju edicje Òglowòpòlsczégò Lëteracczégò Kònkùrsu miona Mieczësława Stryjewsczégò.  Je to ôpen rozegracëjô, kòżdi mòże sã w ni miónkòwac. Jedurné ògraniczenia to wielëza wiérztów: maksymalno 4 a téż 10 starnów maszinopismieniznë w przëtrôfkù nowelów, esejów, òpòwiadaniów a repòrtôżów. Òrganizatorowie rôd żdają téż za tekstama w kaszëbsczim jãzëkù. Niepùblikòwóné a nieachtniwóné jesz w kònkùrsach prôce, razã z merkã ùsôdzcë nót sélac do 30 séwnika na adres Miejsczi Pùbliczny Ksążnicë w Lãbòrgù. Rozrzeszenié kònkùrsu òdbãdze sã pòd kùńc smùtana. 

W Rëmi òstałë wrãczoné nôdgrodë dwoma młodima nôdgrodniczkama 50. Midzenôrodnégò Plasticznégò Kònkùrsu.

 Bëła to m.jin. nôdgroda Minystra Bùtnowich Sprawów Japònie, prëznawónô dzesãc nôlepszima prôcama z cawnégò swiata. Latos wëbierelë z co le mało 14 tës prôców w tim 129 praców bëło z Pòlsczi. Nôdgrodë dobëłë dôtczi z artisticzny sekcje prowadzony kòl Miejsczégò Dodomù Kùlturë w Rëmi. Z palasticzny sekcje nôdgrodą Gold òsta wëapartnionô Jula Òlszewskô za robòtã  „Let’s Ride a Horse” a téż nôdgrodą Pentel – Jula Marosz za robòtã  „Happy Animals”.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: