PIĄTK, 18 SÉWNIKA | KLËKA 18.09.2020

Dziennikarz , 18 września 2020

Gmina Kôrsënô zwëska wicy 1 mln 300 tës zł na remònt szasëje Ògardowi. W pòstãpnëch szôłtëstwach rechùją fùndusze – m.jin. w gminach Brusë a Lëzëno. Kajakòwô hôwinga we Wdzëdzach òstónie wëremòntowónô dzãka ùnijnej wspòmóżce.

PIĄTK, 18 séwnika

Próbòwac to nie sromòta – w gminie Kôrsënô za czwiôrtim pòdejscym zwëskano wspòmóżkã na remònt szasëje Ògardowi.

Gminowi wniosk dobëł pierwszi môl w kònkùrsu ògranizowónëm z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szasëjô Ògardowô w Kôrsënie je alternatiwą dlô rëchlëwi szase Dłudżi. Mòżna nią dojachac do Òstrzódka Zdrowiégò, Spòdlëczny Szkòłë, a parłączącą sã z nią szasëją Wiszniową do krézowi dardżi Kôrsëno-Òsowò. Òkróm nowi nawierzchnie wëbùdowóny òstónie nowi chòdnik, kòłowô darżëczka a deszczowô kanalizacëjô. – Nôpierwi na pierwszim dzélu, na chtërny ùdało sã zwëskac wspòmóżkã – gôdô wójt gminë Kôrsëno Róman Brunke.  W gminie Kôrsëno rechùją, co kòmpleksowi remònt dô radã sfùrtowac w pòstãpnym rokù. 

Nad jezórã we Wdzëdzach pòjawią sã warënczi dlô wòdniaków.

 Mòdernizacjô hôwindżi zwëska dofinansowanié Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, ùgôdënk z jinwestorã òstôł ju pòdpisóny. Ùnijnô wspòmóżka pòkrëje 85% szacowanégò na wicy milion zł kòsztu. Jak òstało dóné do wiadë na pòrtalu wòjewódzczi samòrządzënë. Òstóną wëbùdowóné pòmòstë i promenada dłëgòscë 150 métrów pòdług szérzawë jezora Gòłuń. Kajakarze mdą mòglë zwëskac z nowich slipów, bãdą téż nowé sëszarczi na kajaczi, òznakòwanié a sprzãt brëkòwny do òbsłëdżi lubòtników wòdnëch spòrtów. Hewòtny sanitarny bùdink mdze wëzwëskóny jakno samòòbsłëgòwô pralnia. Dzãka ti jinwesticje wielëzna ùżëtkòwników szlachù mô sã zwiãkszëc ò co le mało 1000 personów w przédnym sezonie. Hôwinga nad jezorã Gòłuń we Wdzëdzach ma bëc zmòdernizowónô do gòdnika pòstãpnégò rokù. To dzél projechtu Pomorskie Szlaki Kajakowe. Jegò célã je ùprzestãpnianié kajakarzama wòdnëch szlachów i zagwësnienié jima bezpiekù bez rozbùdowã a pòprawã sztandardu turisticzny jinfrastrukturë. Do nen czas samòrządzëna wòjewództwa pòdpisa 54 ùgòdë na dofinansowanié na całowną kwòtã 352 mln zł, z czegò wicy 218 mln to ùniowé strzódczi. 

Pòstãpné samòrządzënë na Kaszëbach zajimają sã pòdzélã Funduszu Sołeckiego. Pòtkania są przeprowadzané m.jin. w gminach Brusë a Lëzëno. 

Dzëtczi są dzeloné midze gwësne szôłtëstwa propòrcjonalno do lëczbë mieszkańców. To téż òni zadecëdëją ò jich przeznaczenim na gwësné céle. W gminie Brusë je do pòdzélu razã 820 tës zł. Wiejsczé pòtkania warają w cządze pòszëdła kòrunawirusa. – Dlôte w gminie Lëzëno ògraniczono je leno do decyzje ò przeznaczenim strzódków Funduszu Sołeckiego – gôdô wójt Jarosłôw Wejer. W gminie Lëzëno na szôłtësczi fùńdusz przeznaczono razã kòl 550 tës zł. Wikszy dzél pòtkaniów przeprowadzono baro chùtkò w ùszłą strzodã, òdbãdą sã jesz w Lëzënie, Kòchanowie a Zélewie.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: