PÒNIEDZÔŁK, 28 SÉWNIKA | KLËKA 28.09.2020

Dziennikarz , 29 września 2020

Dwa a pół mln zł. rozdispònëje LGD Stowôra Turisticzné Kaszëbë z Kartëz w kònkùrsach dlô pòwstającëch a dzejającëch ju firmów.
W Ùrzãdze Gmine Stëdzenice wstrzimelë bòspòstrzédną òbsłëgã jinteresantów – w sparłączenim z pòcwierdzonyma zakażeniama kòrunawirusã. W Pùckù warô ju do kùńca przëjimanié bédënków do przédnégò, miejsczégò kalãdarza rozegracëjów.

PÒNIEDZÔŁK, 28 séwnika

Nabór wniosków jesz nie regnął, le ju ceszi sã zajintersowanim. LGD Stowôra Turisticzné Kaszëbë mô do rozdispònowaniô dwa i pół mln zł.

To dëtczi na twòrzenié jinfrastrukturë jakô słëchô dlô rozwòju turisticzi. Ò ùdëtkòwienié mògą miec starã istniejącé ju firmë a téż personë, jaczé chcą je założëc. Wicy Pioter Szëca.

Ùrząd Gminë Stëdzenice je niedostãpny dlô jinteresantów. Bédëją hewò m.jin. kòntakt bez telefón. A wszëtkò to bez warający pòszëdłowi cząd.

Jak pòdelë w kòmùnikace – ù jednégò z robiôrzów Gminowégò Ùrzãdu w Stëdzenicach pòcwierdzëlë kòrunawirusa. Persona ta je terô na kwarantannie, jistno jak wójt, jegò zastãpca, skarbnik a 8 ùrzãdników, jaczé mielë z nią bezpòstrzédny kòntakt. Pòòstali ùrzãdnicë mdą robilë w stacjonarnym tribie, lu Ùrząd Gminë je niedostãpny dlô jinteresantów. Jak mòże przeczëtac w kòmùnikace: mòżebny je telefòniczy a mailowy kòntakt a téż bez Pòcztã Pòlskã. Lëstë mdze mógł téż òstawic w kasce ùplacowiony w dómie Ùrzãdu Gminë.  Wszelejaczé dëtczi, jaczé sã słëchają z leżnoscë taksów, òpłatów za wòdã a sceczi mòże wpłacac na nórmë kòntów pòdóné na starnie Gminë.  Pòdczorchnã jesz, co bëtowsczi kréz je żôłti zonie z dodatkòwima òbòstrzeniama. To m.jin. limit jedny personë na 4 m2 w przëtrôfkù wszelejaczich tôrgów, wëstôwków, kòngresów a kònferencjów. Na familiowëch rozegracjach ni mòże bëc wicy jak 100 personów, nie rechùjącë òbsłëdżi. Maksymalné òbłożenié w kinach to 25%.

W Pùckù do strzodë żdają na zgłoszenia do Miejsczégò Kalãdarza Rozegracëjów na przédny rok. Swòjé bédënczi mògą składac np. jinstëtucëje a pòzarządowé òrganizacëje. 

Chòc latosy harmònogram nót bëło zmienic w sparłączenim z pòszëdłã kòrunawirusa, wcyg planowac mùszi – gôdô bùrméster Pùcka Hana Pruchniewskô. Pòdczorchiwô, co miejskô samòrządzëna bãdze w ti kwestie elasticznô, jistno jak to bëło latos. Òkróm datë, placu a skróconégò òpisënkù rozegracje samòrządzëna pitô téż m.jin. ò kòsztopis a ò to, jaczé pòmòcë brëkùją òd miasta ògranizatorowie – finansowi, rzeczowi a ùprzestãpnieniô jinfrastrukturë. W Pùckù rechùją, co jak wiedno, Kalãdôrz mdze bòkadny w bédënczi pòzarządowëch òrganizacëjów. Wëwzórk wnioskù do Miejsczégò Kalãdarza Rozegracëjów 2021 mòże pòbrac z internetowi starnë miasta Pùck. Nabór mdze warôł do 30 séwnika.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: