KLËKA 19.08.2019 | PÒNIEDZÔŁK 19 zélnika

Gracjan Fopke 19 August 2019

W Gdinie fardëch je ju rozdarga sztrasów Dąbka i Kwiatkòwsczégò | W gminie Szemôłd dérëją robòtë przë mòdernizacjë Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | Wëzwëskiwanié jantaru przódë a dzys pòznôwelë w Rzucewie gminie Pùck

PÒNIEDZÔŁK 19 zélnika

W Gdinie je ju fardëch rozdarga baro wôżnô dlô rësznotë nordowëch dzélów gardu, a czerënkù Kòsôkòwa.

Gôdka ò zetkniãcym sztrasów Dąbka i Kwiatkòwsczégò. Przed wëlanim szaségò òstałë wëmienioné rurë òd wòdë i ògrzewaniégò. „Są nowé widë, le przede wszëtczim je jinszô òrganizacëjô rësznotë drogòwi.” – gôdô wiceprezideńt Gdyni Marek Łucyk. Rësznota drogòwô na rozdardze sztrasów Dąbka i Kwiatkòwsczégò pùdze czësto lëtkò téż bez widë detekcyjné – zetkniãcé wszëtczich trzëch sztrasów mô pãtlã indukcyjnô. Na ten môl bez kamérë mdze téż dërch òpasowac karno TRISTAR. Robòta przë rozdardze Dąbka i Kwiatkòwsczégò dérowa wnetka rok czasu i kòsztowa 12 a pół mln zł., z czegò wiãcy jak wiertel òstôł òpłacony z dëtków Ministérstwa Infrastrukturë.

W Szemôłdze na czas mòdernizacjë je zemkłi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Smiecë mòżna wòzëc do Czelna – tam téż warają robòtë, le môl je dërch ôpen.

– „Lëdze brëkùją PSZOKów – mùszimë je rozbùdowac” – gôdô wójta gminë Szemôłd Riszôrd Kalkòwsczi. Robòtë w jednym a drëdżim môlu mdą razã kòsztowac wiãcy jak 300 tësący zł. Bez 80% prizë pokrëją dëtczi z ùnië, chtërné wëzwëska gmina. Bez dérejącé robòtë do kùńca tegò tidzénia PSZOK w Szemôłdze mdze zamkłi. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szemôłdze mdze nazôt ôpen w pòniedzôłk 26 zélnika.

Przódë lëdze nima czarzëlë, a ùziwelë jakno amùlét. Dzys białczi mają gò w swòji biżuterëji. W Rzucewie w gminie Pùck w Òsadze Jachtôrzów Zelińtów fejrowelë Dzéń Jantaru.

Rozmaitoscë lëdze rëchtowelë z niegò ju 5 tësący lat temù. – ùdokazniłë to badérowania archeologiczné. Na warkòwniach w Rzucewie mòżna bëło sã spróbowac m.in. w òbrôbianim jantaru. Òsada Jachtôrzów Zelińtów, dze wejrowelë Dzéń Jantaru, je Kùlturowim Parkã, chtërnégò ùtwórcą je gmina Pùck.Current track

Title

Artist