WTÓRK, 4 GROMICZNIKA | KLËKA 04.02.2020

Maciej Bandur 4 lutego 2020

Zamiast pneùmaticznëch spòrtowëch zalów mdą mùrowóné – w Szlachecczi Kamiéńcë ë Klëkòwi Hëce w gminie Stãżëca | 22. Swiatowi Zjôzd Kaszëbów mdze w Pùckù w tã slédną sobòtã swiãtojańsczégò | Akademiô Nożny Balë Cassubian przëjimô zapisë na cykel turnérów w nożną balã w Bólszewie w gminie Wejrowò

WTÓRK, 4 gromicznika

Zamiast pneùmaticznëch spòrtowëch zalów mdą mùrowóné – w Szlachecczi Kamiéńcë ë Klëkòwi Hëce w gminie Stãżëca

Dobrô nowina dlô ùczniów ze Szlachecczi Kamiéńcë ë Klëkòwi Hëtë w gminie Stãżëca. W òbùdwùch môlach wëbùdëją sã nowé spòrtowé zale. Te zastąpią pneùmaticzné zale, jaczé pò 15 latach òd jich pòstawieniô nie są dłëżi fùnkcjonalné. Gmina mô ju zrëchtowóné pòtrzébną dokùmeńtacją ë financowi mòntaż. – Më rechùjemë na wspiarcé z Nôrodnégò Fùndusza Òchronë Strzodowiszcza ë z Minysterstwa Spòrtu – rzecze wójt Stãżëcë Tomôsz Brzoskòwsczi. Na ùbùdowanié òbùch zalów je trzeba kòl 15 mln zł. Robòtë mają dérowac 15 miesący.

22. Swiatowi Zjôzd Kaszëbów mdze w Pùckù w tã slédną sobòtã swiãtojańsczégò

Pò 10 latach Kaszëbi zôs zjadą do Pùcka. 22. Swiatowi Zjôzd Kaszëbów mdze 27. swiãtojańsczégò. To je rëchli jak normalno, ale przez to mdze sparłãczony z Mòrską Pielgrzimką Rëbôków na òdpùst do Farë w Pùckù. Miasto ju bëło gòspòdarzã zjazdu – jegò 12-ti edicje. – Mdzemë kapòwien ùgòscëc tësące ùczãstników, chòcô jesmë dopiérze zagùtorzony w przërëchtowanié kùlminacje fejrowaniô Slëbù Pòlsczi z mòrzã – gôdô bùrmésterka Pùcka Hana Pruchniewskô. Zjazdë Kaszëbów są òrganyzowóné na pamiątkã zjednaniô Kaszëb w grańcach jednégò wòjewództwa. Są leżnoscą do manyfestowaniô bùsznoscë z sukcesów Kaszëbów w kùlturalny, gòspòdarczi a pòliticzny domenie.

Akademiô Nożny Balë Cassubian przëjimô zapisë na cykel turnérów w nożną balã w Bólszewie w gminie Wejrowò

Turnér w nożną balã dlô tëch nômłodszëch òrganyzëje Akademiô Nożny Balë Cassubian z Bólszewa w gminie Wejrowò. Mògą sã zgłosëc karna z roczników 2010 – 14. Ta pierszô edicjô Cassubian Cup mdze dérowa przez całi gromicznik. Karna mdą riwalizowałë we fòrmùle “kòżden z kòżdim”. – Je wëmôgóné minymalné doswiôdczenié graczów – gôdô wiceprzédnik akademie Cassubian Kristión Andriskòwsczi. Pòdsztrichùje, że zgłaszac je trzeba całé karna. Cassubian Cup òdbiwô sã w Bólszewie w gminie Wejrowò. W tã nôblëższą sobòtã sprôwdzą sã karna z rocznika 2011. Pò drobnotë òdséłóm do Akademie Nożny Balë Cassubian.

To mdze kòncert coverów tëch nôpiãkniészich pieseń Edith Piaf. Z leżnoscë swiãta zakòchónëch mdze w Stacji Kùltura w Rëmi.

12 gromicznika wëstąpi tam Dorota Lulka – grającô główną rolã w kùltowi, gdińsczim spetôklu Piaf. – Zabrzëmią ùlubioné przez pùblikã lëfórczi, ale téż mni znóné piesnie z repertuaru parisczégò warbelka – gôdô szpecjalistka do sprôw promòcje Stacje Kùltura Kinga Lanc. To mdą lëfórczi z niedôwno wëdóny platczi „Piaf po polsku 2”. Walentinkòwi kòncert w Stacji Kùltura w Rëmi mdze 12 gromicznika ò 06:30 òd pôłnia. Wchód je fri.Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: