STRZODA, 5 GROMICZNIKA | KLËKA 05.02.2020

Maciej Bandur 5 lutego 2020

Gruńtownô szkòła we Wierzkùcënie w gminie Krokòwa je ju rozbùdowónô | W Gdini zaczãlë jesz jeden nabiór do projektu „Wolontariusz Osoby Niepełnosprawnej” | W Chmielnie na 800-lecé wsë rëchtëją cyfrowi albùm z òdjimkama

STRZODA, 5  gromicznika

Gruńtownô szkòła we Wierzkùcënie w gminie Krokòwa je ju rozbùdowónô

Zakùńczëło sã rozbùdowanié szkòłë we Wierzkùcënie w gminie Krokòwa. Ùczniowie gruńtowny szkòłë mają tam do ùżiwkù nowi szos. – To je ùkòrunowanié wieleetapòwi jinwesticje – gôdô wójt Krokòwë Adóm Slëwicczi. Ten slédny etap béł zrealizowóny ze zachtnym ùdzélã bùtnowëch dëtków. Na nowim szosu szkòłë we Wierzkùcënie je miedzë jinyma kòmpùtrowô zala ë zala do ùczbë anielsczégò jãzëka.

W Gdini zaczãlë jesz jeden nabiór do projektu „Wolontariusz Osoby Niepełnosprawnej”

Sygną chãcë ë përznã wòlnégò czasu – w Gdini mògą sã zgłaszac ti, co chcą pòdsztëcowac niefùlsprôwnëch swòją asystą. To je ju nastãpnô edicjô projektu, jaczi mô pòmòc w prowadzenim samòbëtnégò a aktiwnégò żëcô. – Brëkùją ji lëdze z rëchòwima niefùlsprôwnoscama ë ti z tôklama ze zdrokã – gôdô Katrina Markòwskô z Ceńtrum Wespółrobòtë Młodëch. Pòtkania są rôz w tidzeniu przez nômni dwie gòdzënë. Kòżden wolontariusz przeńdze rëchli dwadniowé szkòlenié. Ceńtrum prowadzy dopiérze nabiór dlô 30 sztëk lëdzy – w tim 15 ùczãstników ë 15 tëch, chtërny mają jim pòmagac. Dodôwa Sonia Zając z Ceńtrum Wespółrobòtë Młodëch w Gdini. Na jegò jinternetowi stronie je dostãpny fòrmùlôrz zgłoszeniowi. Nabiór do programù „Wolontariusz Osoby Niepełnosprawnej„ pòdérëje do 16 gromicznika.

W Chmielnie na 800-lecé wsë rëchtëją cyfrowi albùm z òdjimkama

Cyfrowi albùm ze stôrima òdjimkama Chmielna ë òkólstwa pòwstanie z leżnoscë 800-lecô ti wsë. Kòżden, chto bë chcôł sã pòdzelëc cekawą fòtografią, jakô pòkazëje codniowé żëcé mieszkańców, móże jã przëniesc do Gminowégò Òstrzódka Kùlturë. Ta pierszô nadczidka ò Chmielnie pòchôdô z 1220 rokù, czej wies bëła nadónô òléwsczim cystersóm. – Òkrãgłą roczëznã më mdzemë fejrowalë na wiele ôrtów – gôdô derektór GOK-ù Edita Klôsa. Wëdanié cyfrowégò albùmù je jednym z nich. Òdjimczi przëjimô Gminowi Òstrzódk Kùlturë. Główné fejrowanié 800-lecô Chmielna je zaplanowóné na swiãtojańsczi, lipc ë serzpiéń.Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: