STRZODA, 29 JANUARA | KLËKA 29.01.2020

Maciej Bandur 29 stycznia 2020

Wejrowsczé mùzeùm zrobiło bekańt ò 21 edicëji Òglowòpòlsczégò Lëteracczégò Kònkùrsu miona Jana Drzéżdżona | We Gdini w sobòtã mdze nastãpnô edicëjô Festiwalu Żeglôrsczich Filmów | Zmòdernyzowóny dzél Ùrzãdu Gminë w Żukòwie mdze òtemkłi 11. gromicznika

STRZODA, 29 januara

Wejrowsczé mùzeùm zrobiło bekańt ò 21-szi edicëji Òglowòpòlsczégò Lëteracczégò Kònkùrsu miona Jana Drzéżdżona

Piszesz të pò kaszëbskù? Miéj swój dzél w Òglowòpòlsczim Lëteracczim Kònkùrsu miona Jana Drzéżdżona. Ò 21-szi edicëji zrobiło bekańt wejrowsczé mùzeùm. Rëchli niepùblikòwóné prôce mùszi przesłac do 7. serzpnia latoségò rokù. Kònkùrs sã òdbiwô dlô ùtczeniô pamiãcë Jana Drzéżdżona – pisarza ë pòetë, kritika, badôcza, redaktora ë kaszëbsczégò wëdôwcë. Je trzimóny za jednégò òd tëch nôwikszich pisarzi w kaszëbsczi lëteraturze, twòrził téż w pòlsczim jãzëkù. Do kònkùrsu jegò miona je mòżno zgłaszac prôce w trzech kategòriach: pòwiesc abò esej, pòetickô prôca abò prôca na binã. Wszëtczi mùszą bëc w kaszëbsczim jãzëkù. Jeden ùczãstnik móże wëstartowac w dwùch kategòriach kònkùrsu. Prôce mùszi przesłac do 07 serzpnia do Mùzeùm Pismieniznë a Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi we Wejrowie. Rozdanié nôdgród je planowóné na zeptember.

We Gdini w sobòtã mdze nastãpnô edicëjô Festiwalu Żeglôrsczich Filmów

 

We Gdini zaprezeńtëją nôcekawszé filmë w témie marinysticzny. W sobòtã mdze nastãpnô edicëjô Festiwalu Żeglôrsczich Filmów. To jedurnô takô rozegracëjô w Pòlsce. Òkróm Gdinie, festiwal JachtFilm sã òdbiwô jesz we Warszawie a Szczecënie. Gdińskô edicëjô mdze 01 gromicznika ò 11:00 w Mùzeùm Wòjnowi Marinôrczi. W programie są projekcje filmów “Pod gwiazdami Północy”, “Zagubieni”, “Kapitan”, “Maiden” oraz “Normalni kolesie”. – Mdze to jedurnô leżnosc, cobë òbezdrzec niejedne z nich – gôdô Ãdris Minkewicz, ùdbòdôwôcz ë òrganyzatór festiwalu. Òkróm projekcje to dô téż pòtkania z gòscama. Do Gdinie przëjadą: Krispin Pluta – aùtór filmù “Kapitan” ë Adam Hamerlik ë Łukôsz Kamińsczi – herojowie filmù “Normalni kolesie”. Wchód na Festiwal JachtFilm je darmôk. Harmònogram jidze nalezc na jinternetowi stronie wëdarzeniô.

Historëjô browarzeniô na Kaszëbach pòkazëje wëstôwk, jaczi jidze òbezdrzec w Gniéwinie.

Ten je òtemkłi w Gminowim Ceńtrze Kùlturë Spòrtu Turisticzi ë Biblotéczi. Bókadno jilustrowóné plansze pòwiôdają miedzë jinyma ò browarzenim w klôsztorach a miastach. Przedstôwiają téż z detalama metodë brëkòwóné przë produkcji browarëji na swój ùżiwk. Wëstôwk ò historëji browarzeniô mdze dostãpny w Gminowim Ceńtrze Kùlturë Spòrtu Turisticzi ë Biblotéczi w Gniéwinie do pòłowë gromicznika. Móże jã òbzerac òd pòniedzôłkù do piątkù w gòdzënach 8:00 reno – 6:00 òd pôłnia. Wchód je fri.

Zmòdernyzowóny dzél Ùrzãdu Gminë w Żukòwie mdze òtemkłi 11. gromicznika

“Nowé” skrzidło Ùrzãdu Gminë w Żukòwie mdze òtemkłé 11 gromicznika. Mają tam zrëchtowóné darënczi do pierszich 20 lëdzy, chtërny w tim dniu tam przińdą. Jidze ò zmòdernyzowóny dzél amtu, w jaczim przódë bëła sedzba Dobrowólny Ògniowi Strażë. Kòl głównégò wchòdu to dô: Biuro òbsłudżi klijenta, môle òd ewidencje lëdztwa ë personalnëch dokazów, a téż gòspòdarczi aktiwnoscë. Òd strëmiannégò mdze tam mógł téż zeżorgac sprawë zdrzeszoné z gòspòdarzenim òdpadama. A ju òd 11 gromicznika w pùnkce òbsłudżi mdze mógł złożëc wniósk, a téż dostac Kôrtã Mieszkańca Gminë Żukòwò. Pòspòle z òtemknienim nowégò dzéla ùrzãdu, do ùżiwkù mdze téż dónô wińda, a téż jizba pasownô dlô żëwiącëch nënk ë lëdzy z môłima dzecama. Na pierszim szosu je zmòdernyzowónô zala òbradów Miesczi Radzëznë. Òtemknienié zmòdernyzowónégò skrzidła je zaplanowóné w Żukòwie na 11 gromicznika, zarô przed zaczątkã robòtë amtu, to je ò 7:15.Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: