STRZODA, 30 JANUARA | KLËKA 30.01.2020

Maciej Bandur 30 stycznia 2020

Dalszich robót wkół metropòlitalnégò ùstawù dlô Pòmòrzô chcą wójtowie, bùrméstrowie, prezydeńcë ë starostowie | Prezydeńt Ãdris Duda òdkrëje w Pùckù tôflã, jakô ùpamiãtniô Antona Miotka | Rëbôcczé pòwiôstczi ë alternatiwny rock – to je recept na tą sódmą platkã gdińsczi fòrmacje Kiev Office

CZWIÔRTK, 30 januara

Dalszich robót wkół metropòlitalnégò ùstawù dlô Pòmòrzô chcą wójtowie, bùrméstrowie, prezydeńcë ë starostowie

Ò dalszé robòtë wkół metropòlitalnégò ùstawù dlô Pòmòrzô apelérowalë do Marszôłka Senatu samòrządowcë z metropòlitalnégò terenu Gduńsk – Gdiniô – Copòt. Wczerô przekôzalë w Gduńskù projekt taczégò ùstawù Tomaszowi Grodzczémù. – Dlô Pòmòrzô pòwstanie metropòlie bë òznôczało miedzë jinyma, że kòżden rok òstanie tu 200 mln zł, jaczé dzysôdnia trafiają do bùdżetu państwa – rzecze wójt gminë Szëmôłd Riszôrd Kalkòwsczi. Projekt przekôzóny Marszôłkòwi Senatu je bazowóny na rozdrzeszeniach werkùjącëch òd dwùch lat w Górnoszląskò-Zagłãbiowsczi Metropòlëji. – Ju je czas wprowadzëc szlachùjącé rozdrzeszenia kòl nas – dodôwô wójt Szëmôłda. Ùstôw precyzëje zadania metropòlitalny łączbë – jak pùbliczny transpòrt, przebiég dróg, sztrategiô, planowanié ë promòcëjô. Projekt dlô Pòmòrzô mô téż dodôwkòwé szósté dzejanié – adaptacëjô do zmianów klimatu ë òchrona strzodowiszcza.

Prezydeńt Ãdris Duda òdkrëje w Pùckù tôflã, jakô ùpamiãtniô Antona Miotka

Kaszëbsczi aktiwista Antón Miotk mdze ùpamiãtniony w Pùckù przë leżnoscë fejrowaniô Slubù Pòlsczi z Mòrzã. Pamiątkòwą tôflã òdkrëje prezydeńt Ãdris Duda pòspòle z przédnikã IPN. Antón Miotk sztamòwôł z Lewina w gminie Lëniô. Béł aktiwny miedzë jinyma w rësznoce Młodokaszëbów, pùblikòwôł w “Gryfie” redagòwónym przez Aleksãdra Majkòwsczégò. Béł téż przédnikã Lëdowégò Ferejnu w Pùckù ë tim pierszim kòmisaricznym bùrieméstrã te miasta. Pamiątkòwô tôfla Antona Miotka mdze òdkrëtô 10 gromicznika na Stôrim Rénkù w Pùckù. Ùfùńdowôł jã IPN, jaczi tegò samegò dnia zaprezeńtëje kòl sztaturë jenrôlë Hallera symbòliczny słupk. Òdswiéżoną replikã òriginału z 1920 rokò wëkònôł Pioter Gòlla, kaszëbsczi artista rzezbiôrz.

Rëbôcczé pòwiôstczi ë alternatiwny rock – to je recept na tą sódmą platkã gdińsczi fòrmacje Kiev Office

“Nordowi Môl” – taczé miono mô nowi albùm Kiev Office. To je gdińskô fòrmacjô, jakô graje alternatiwny rock narzészający do Trzëgardzczi Alternatiwny Binë. Mùzyczno ë tekstowò no karno eksplorëje rozmajité mitologije rejonów Pòlsczi – na grańcy mòdernoscë, przeszłotë ë tegò, co twòrzi kòrzenie jich mieszkańców. Ten sódmi albùm tria je dedikòwóny pòwiôstkóm zdrzeszonym z rëbôcczimi tradicëjama Pòmòrzô ë Kaszëb. Legeńdë ò zatopionëch môlach czë wielegeneracyjnëch maszoperëjach sã tu parłãczą z mòdernym wezdrzenim na kaszëbską samòjidentifikacją. Kiev Office rejinterpretëje téż tradicyjné tekstë – zaczinającé òd Jarosza Gòłãbiewsczégò pò tradicyjné rëbôcczé piesnie z òkólstwa Jastarnie.
Wëdôwcą albùmù “Nordowi Môl” je gdińsczi ferejn “Halo Kultura”.Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: