KLËKA 22.10.2019 | WTÓRK 22 òktóbra

Maciej Bandur 22 October 2019

Do piãknégò czëtaniô pò kaszëbskù zachãcô wejrowsczé mùzeùm w corocznym kònkùrsu | Dlô cwiczeniów ë relaksu – w Kòscérznie je pòwstónô Òtemkłô Strefa Aktiwnoscy | Ferejn Aktiwny Pùck promùje wëdóną w zeptembrze ksążkã „Głosy Małego Morza”

WTÓRK 22 òktóbra

Do piãknégò czëtaniô pò kaszëbskù zachãcô wejrowsczé mùzeùm w corocznym kònkùrsu

Wejrowsczé mùzeùm zachãcô do ùdzélu w kònkùrsu Méster Bëlnégò Czëtaniô. Chãtny do ùdzélu w eliminacëjach mają sã zgłosëc do krézowëch kòòrdinatorów.
Latos lektura dlô ùczni gruńtownëch szkòłów to w pasownëch kategòrëjach: „Bôjczi i bôjeczczi” Alojza Nôgla, „Żëcé i przigòdë Remùsa” Majkòwsczégò ë „Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë” Bòlesa Bòrka. Ùczniowie wëżigruńtownëch szkòłów mdą czëtalë wëbróné felietonë z „Gùczów Mack gôdô”, a ùstny tekstë Jana Zbrzëcë. – Më zachãcómë do cwiczeniów i do zgłôszaniô sã na eliminacëje – gôdô kòòrdinatór kònkùrsa Dark Majkòwsczi. Kòntaktowé numrë do krézowëch kòòrdinatorów kònkùrsa Méster Bëlnégò Czëtaniô jidze nalezc na jinternetowi stronie Mùzeùm Pismieniznë ë Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi we Wejrowie. Je tam téż spiska pòtrzébnëch lektur. Ti nôlepszi sã zmierzą we finalu 13. gòdnika.

Dlô cwiczeniów ë relaksu – w Kòscérznie je pòwstónô Òtemkłô Strefa Aktiwnoscy

W Kòscérznie do dispòzycëji mieszkańców je òddónô Òtemkłô Strefa Aktiwnoscy. Ta pòwsta w Parkù miona Romùalda Wołodźko kòle Gałãznégò Jezora. To je kómpleks do cwiczeniów ë relaksu dlô ùstnëch ë dlô dzecy. To tam dô mòcownią z nôrzãdłama do rozmajitëch fòrm treningù ë strefã relaksu ze stołama do planszowëch grów. Dlô młodszich dzecy je plac zabôw wëpòsażony w nôrzãdła trimòwò-spòrtowé. Òtemkłô Strefa Aktiwnoscy mô pòwstóné przez dofinancowanié, jaczé miesczi samòrząd Kòscérznë mô dostóné z Minysterstwa Spòrtu ë Turisticzi.

Ferejn Aktiwny Pùck promùje wëdóną w zeptembrze ksążkã „Głosy Małego Morza”

To je próba szukaniô za esencją kaszëbsczi dëszë ë refleksëjô nad doróbkã Nordë. Ferejn Aktiwny Pùck promùje wëdóną w zeptembrze ksążkã „Głosy Małego Morza”. Ta wëszła w nakładze tësąca sztëk przez ùnijné dofinancowanié dostóné za pòstrzédnictwã Nordowòkaszëbsczégò Lokalnégò Rëbacczégò Karna. – Tim głównym célã je zachãcenié do przemëszleniô esencje włôsny tożsamòscë – rzecze Pioter Mazurowsczi, aùtór “Głosów Małego Morza”. Ksążka nie je w przedażi. Bezpłatny egzemplôrz jidze dostac na pòtkaniach z aùtorã. To nôblëższé zéńdzenié promùjącé wëdôwk je zaplanowóné na dzys ò 06:00 wieczór w Dodomie Kùlturë w Żelëstrzewie. We czwiôrtk promòcëjô bądze we Wieldżi Wsy w Zespòle Szkòłów nr 1 ò 12:00 ë w Hélu ò 05:30 òd pôłnia. Jinfòrmacëje ò nastãpnëch wa nalézeta na facebookù Ferejnu Aktiwny Pùck.

Na zakùńczenié jesz jedna jinfòrmacëjô z Nordë.

W Mùzeùm Pùcczi Zemie dzysô bądze wernisaż wëstôwkù “Moja pasja – haft kaszubski.” Leżnoscą je 40-lecé ùtwórczi robòtë Brigidë Hochschulz – pùcónczi, lëdowi ùtwórcczi ë anymatorczi kaszëbsczi kùlturë. Hochschulzka propagùje kùńszt wësziwaniô na kònkùrsach ë festinach, a téż na mùzealnëch ë szkòłowëch edukacyjnëch zajmach. Òbzdobioné przéz niã serwetë, bluzczi, hùwë ë ùżiwkòwé przibiorë mdze mógł òbaczëc w òddzélu „Szpitalik” Mùzeùm Pùcczi Zemie. Òdswiãtné òtemknienié wëstôwkù mdze ò 05:00 òd pôłnia.Current track

Title

Artist