KLËKA 23.10.2019 | STRZODA 23 ÒKTÓBRA

Maciej Bandur 23 October 2019

Kaszëbsczé Mùzeùm w Kartuzach mô dostóné nowi rum na wëstawë – w dôwnym gòspòdarczim bùdinkù | W Pùckù je òtemkłi wëstôwk „Moja Pasja – Haft Kaszubski”| Nabiór wniosków ò wspiarcé dlô ùtwórców mô ògłoszoné samòrząd pòmòrsczégò wòjewództwa

STRZODA 23 òktóbra

Kaszëbsczé Mùzeùm w Kartuzach mô dostóné nowi rum na wëstawë – w dôwnym gòspòdarczim bùdinkù

Kaszëbsczé Mùzeùm w Kartuzach mô dostóné nowi rum na wëstawë. W piątk mdze òficjalné òtemknienié bùdinkù zaadaptowónégò nó ten cél. Ta leżnosc mdze sparłãczonô z wernisażã wëstôwkù „Wiatr od morza”. Wicy placu na nasze projektë më dostalë dzãka mòdernyzacëji gòspòdarczégò bùdinkù – rzecze Barbara Kąkòl, derektórka mùzeùm w Kartuzach. Òtemknienié wëremòntowónégò bùdinkù Kaszëbsczégò Mùzeùm ë wernisaż plasticznégò wëstôwkù „Wiatr od morza” mdze w piątk ò 03:00 òd pôłnia.

We Wejrowie òddalë do ùżiwkù òsedlową swietlëcã wëbùdowóną z òbëwatelsczégò bùdżetu.

Parterowi bùdink stoji kòl sztrasë Mòstnika na Òsedlim Sucharsczégò. Mô bëc nowim môlã pòtkaniów mieszkańców ë zapleczã dlô Placu Zabôw ë Rekreacji miona Riszarda Jakùbka. W òbiekce, jaczi mô 82 mkw, je zala na 45 sedzeniów, kùchenny aneks, gòspòdarczô jizba ë szituz. Przed wchòdã pòwstôł taras z dakã, a wkół swietlëcë je chòdnik. Zrobionô je téż jinstalacëjô do ògrzéwaniô bùdinkù piéckã z gazowi sécë. Ùbùdowanié swietlëcë kòszta 420 tës. zł, to znaczi, że ò 120% przekroczëło limit na jinwesticëje z Wejrowsczégò Òbëwatelsczégò Bùdżetu. Felëjącé dëtczi bëłë dołożoné z bùdżetu miasta.

W Pùckù je òtemkłi wëstôwk „Moja Pasja – Haft Kaszubski”

Móże bëc jinspiracëją do wëzwëskaniô kaszëbsczich wësziwów w codniowim żëcym. Wëstôwk „Moja pasja – Haft Kaszubski” je òtemkłi w Mùzeùm Pùcczi Zemie. Leżnoscą bëło 40-lecé ùtwórczi robòtë Brigitë Hochschultz – anymatorczi kùlturë ë jedny òd nôbarżi ùtaleńtowónëch wësziwôrk na Nordze. Ji prôce: liturgiczné klédë, kòsziczi na swiãconé, ale téż òbrazë, zédżerczi czë òbkłôdczi na albùmë do òdjimków są wëekspònowóné w òddzélu pùcczégò mùzeùm, tzw. Szpitaliku. Wëstôwk „Moja Pasja – Haft Kaszubski” jidze òbzerac do stëcznika w Òddzélu “Szpitalik” Muzeùm Pùcczi Zemie.

Na wëdanié tomikù wierszi, nagranié platczi czë zòrganyzowanié wëstôwkù jidze dostac stipendium pòmòrsczégò marszôlka.

Je ju zaczãti nabiór wniosków ò wspiarcé z bùdżetu Pòmòrsczégò Wòjewództwa w 2020 rokù. Stipendia dlô ùtwórców są przëznôwóné òd 2002 rokù ë ceszą sã wielgą pòpùlarnoscą miedzë pòmòrsczima artistama w kòżdim wiekù, niezaléżno òd jich doróbkù czë kùńsztu, jaczi reprezeńtëją. Wspiarcé je przëznôwóné lëdzą, chtërny twòrzą, rozkòscérzają kùlturã abò dbadzą ò zabëtczi. Cobë wzyc ùdzél w kònkùrsu, mùszi wëpôłnic wniósk òpisëjący projekt, chtëren mô bëc zrealizowóny, dodac artisticzné CV ë dokùmeńtacją donëchczasnégò ùtwórczégò doróbkù.
Termin skłôdaniô wniosków je do 30. nowémbra.Current track

Title

Artist