KLËKA 24.10.2019 | CZWIÔRTK 24 ÒKTÓBRA

Maciej Bandur 24 October 2019

We Wejrowie w sobòtã mdze premiéra Piôsnicczi Żałobny Mszë | Jinstalacëjô òdnôwialnëch zdrzódeł energie w gminie Kòscérzna zôs je òpòzdzonô| W Bëtowie kòl jezora Jeléń mdze wëbùdowóny nowi plac zabôw

CZWIÔRTK 24 òktóbra

We Wejrowie w sobòtã mdze premiéra Piôsnicczi Żałobny Mszë

Pòwsta, cobë ùtczëc òfiarë zbrodnie ë piastowac pamiãc ò wëdarzeniach w piôsnicczim lese – Piôsznickô Żałobnô Mszô òstónie pierszi rôz zaprezeńtowónô w tã nôblëższą sobòtã we Wejrowie.
Wëkònónô mdze mòcama pińc amatorsczich chùrów z Chwaszczëna, Kòsôkòwa, Gdinë ë Tëchómia. Piôsznickô Żałobnô Mszô to dzewińc-piesniowé requiem w rzimsczim òbrządkù pò pòlskù, kaszëbskù ë w łacëznie. Je napisóné tak, cobë bëło przëstãpné do słëchaniô – gôdô aùtór tekstów Mariusz Seraczkewicz. Prôca pòwsta, cobë w 80-tą roczëznã niemiecczégò mòrdu bëła w pierszi rédze hòłdą dlô pòmòrdowónëch w piôsznicczim lese. Premiéra Piôsznicczi Żałobny Mszë bądze w sobòtã ò 07:00 wieczór we Wejrowie, w Kòscele pòd wëzwanim Christësa Króla ë Błogòsławiony Alicje Kòtowsczi. W nowémbrze są planowóné téż kòncertë we Chwaszczënie, Gdini ë Pierwòszënie w gminie Kòsôkòwò.

Jinstalacëjô òdnôwialnëch zdrzódeł energie w gminie Kòscérzna zôs je òpòzdzonô

W gminie Kòscérzna je zrobioné bekańt ò dodôwkòwim nabiorze na jinstalacëją òdnôwialnëch zdrzódeł energie. To je kònsekwencjô rezygnacje dzéla mieszkańców z ùdzélu w projekce, chãtnëch nie bëło téż na rezerwòwi spisce. Dofùlowùjący nabiór tikô sã solarnëch jinstalacyj ë pôrãnôsce aerotermicznëch pómp cepła. Maszinë mają rëchtowac cepłą wòdã do ùżiwkù dlô domôcëch gòspòdarstwów. – Zajinteresowóny bë mielë do kùńca òktóbra wëfùlowac anketã, jakô je na stronie gminë Kòscérzna ë złożëc jã w ùrzãdze – gôdô wójta Grégór Piechòwsczi. Do projektu gminë Kòscérzna je trzeba wniesc włôsny wkłôd. W przipôdkù solarny jinstalacëji to 1 800 zł netto, a dlô aerotermiczny 1 275 zł netto. Z nabioru wëłączoné są bùdinczi, w jaczich je prowadzonô gòspòdarczô dzejalnosc, a téż gbùrsczé bùdinczi.

W Bëtowie kòl jezora Jeléń mdze wëbùdowóny nowi plac zabôw

Kòl jezora Jeléń w Bëtowie pòwstôwô nowi plac zabôw. Kòl tak zwónégò dzëwégò sztrądë mdą zajinstalowóné rekreacyjné ë spòrtowé nôrzãdła. – to je baro pòtrzébnô ë żdónô jinwesticëjô – rzecze bùrméster Bëtowa Riszôrd Sylka – realizowónô je wedle rządowégò programù Òtemkłëch Stref Aktiwnoscy. Kòl Jezora Jeléń pòwstónie téż pòmòst, gmina ju mô zrobioné przetôrg w ti sprawie. Mô to bëc trzëdzescë métrów długô kònstrukcëjô w sztôłce lëtrë L.Current track

Title

Artist