KLËKA 29.10.2019 | WTÓRK 29 òktóbra

Maciej Bandur 29 October 2019

W Tëpadlach mieszkańcë zdecydëją ò kaszëbsczim mionie jich wsë | Szandarzë w Gdini apelëją do szoférów ò respektowanié zmianów w òrganyzacji rëchù zrzeszonëch ze swiãtã Wszëtczich Swiãtëch | W Rëmi zrobilë bekańt ò nabiorze wëstôwców do swiãtecznégò jôrmarkù

WTÓRK 29  òktóbra

W Tëpadlach mieszkańcë zdecydëją ò kaszëbsczim mionie jich wsë

To òd mieszkańców Tëpadlów zaléżi, jakô mdze kaszëbskô wersjô miona jich wsë – gôdają w gminie Wielgô Wies. Kònsultacëje w ti sprawie pòdérëją jesz tidzéń. To ten slédny etap wprowôdzaniô dëbeltnëch mión we gminie Wielgô Wies. Pòlskò-kaszëbsczé tôfle stanãłë na rogatkach wikszoscë miast ë wsy w czerwińcu łońsczégò rokù. Wëjimkã je Rozewié, gdze niedôwno bëłë zakùńczoné kònsultacëje, ë Tëpadla. Jednak w tim przipôdkù òsta zabédowónô jinszô pisowniô jak w ùżiwóny na Nordze bëlôcczi wersji. – Mieszkańcë mògą sã nó niã zgòdzëc abò zabédowac swòjã – pòdsztrichùje Dominika Sułat-Jęcek z Miesczégò Ùrzãdu we Wieldżi Wsy. Wedle lingwistë ë doktora hùmanysticznëch nôùk Artura Jablonsczégò, standarizacëjô ni móże jic kòsztã lokalnëch dialektów. To miedzë jinyma przez rozmajitosc môlowëch fòrm më pòkazëjemë, że kaszëbsczi jãzëk je żiw. Anketã mieszkańcë Tëpadlów mògą wëfùlowac kòl szôłtësa do 5. nowémbra. Kònsultacëje mdą ùznóné za wôżné niezaléżno òd lëczbë lëdzy, jaczi sã wëpòwiedzą. Ùdzél w nich mògą wzyc mieszkańcë Tëpadlów, chtërny mają skùńczoné 16 lat.

Szandarzë w Gdini apelëją do szoférów ò respektowanié zmianów w òrganyzacji rëchù zrzeszonëch ze swiãtã Wszëtczich Swiãtëch

Szandarzë w Gdini apelëją do szoférów ò rozwôgã ë słëchanié sã pòlétów pòrządkòwëch służbów. Dorôdzają téż tim òdwiédzającym smãtarze ùżëwac pùbliczny transpòrt. Apele ë doradë sã tikają zmianów w òrganyzacji rëchù, jaczé w Gdini mdą òbrzészałë òd czwiôrtkù do sobòtë. Nôczãszczi do wëkroczeniów ò ten czas dochòdzy przez jignorowanié timczasowëch zakazów – gôdô prasowi òficéra kòmeńdanta miesczich szandarów w Gdini Krzësztof Kuśmierczyk. Szandarze w Gdini, tak jak w całim kraju, òd czwiôrtkù do niedzelë zaangażëją sã w akcją „Znicz”. Drogówka sã skònceńtrëje na nôwikszich arteriach ë dojôzdowëch drogach do smãtarzi. Nôlżi mdze sã dostac krótkò nich mieską kòmùnykacëją. Dodôwkòwé kùrsë miesczi kòmùnykacëje w Gdini òstóną wprowadzoné òd 30 nowémbra. Do aùtobùsów jidze sã przesadnąc pò òstawienim aùta na parkingach we Strzódmiescym ë kòl sztrasë Górsczégò.

W Rëmi zrobilë bekańt ò nabiorze wëstôwców do swiãtecznégò jôrmarkù

W Rëmi sã zaczãło rëchtowanié do swiątecznégò jôrmarkù. Miesczi samòrząd zrobił bekańt ò nabiorze zgłoszeniów òd wëstôwców, chtërny chcą òtemknąc stanowiszcza gastronomiczné abò w strefie z rzemiãsłã. Latos sã zmieni lokalizacëjô jôrmarkù. Òb slédné trzë lata ten gòscył na placu kòl krziżówczi sztrasów Starowiesczi a Dąbrowsczégò. Tim razã mdze kòl Miesczégò Dodomù Kùlturë w Rëmi. Pòdérëje òd 13. do 15. gòdnika. Òkróm wprowôdzeniô w miesce swiąteczny atmòsférë, Jôrmark mô téż promòwac rejonalné wërobë. Wëstôwcama mògą òstac òsobë fizyczné, prawné abò jednostczi bez prawny òsobòwòscë – w tim pòdjimcowie. Nabiór pòdérëje òd 15. nowémbra, mô ùmòżlëwic nalézenié partnerów gwarantëjącëch wësoczi kwalitet produktów. Regùlamin je òpùblikòwóny na jinternetowi stronie miasta Rëmie.Current track

Title

Artist