Klëka 2018.12.25 (csb)

Dziennikarz , 25 stycznia 2019

  • Dzurã na drodze, skażoné widë, dewastacjã – to mòże w Pùckù zgłosëc przez Systemã Zgłoszeniów dlô Mieszkańców
  • Nawet pół mln zł ùdëtkòwieniô mògą dostac gbùrze na pòstawienié swòji przetwórnie wërobinów
  • W ti klëce sprawdzymë bédënk szrëcowiszcza w Serakòjcach

PIĄTK, 25 stëcznika

  • W Pùckù òni wdrożëlë nowi métel – kòmùnikacje z mieszkańcama.

Dzejanié zaczął pòrtal, co dôwô mòżlëwòtã zgłoszaniô skażeniów np. w jinfrasztrukturze. Sprawã klarëje Agnes Sibert – sekretérka Pùcka. To mieszkańcowie Pùcka zgłosziwelë pòtrzébã lepszi łączbë z radnicą, a ùdba zrobieniô platfòrmë zabédowa bùrmésterka Hana Pruchniewskô – dodôwô sekretérka. Systema dôwô mòżlëwòtã zwrotny kòmùnikacje z mieszkańcama, dzãka temù że nie je anonimòwô. Do zgloszeniô sygnie pòdpiąc swòje pòdôwczi do łączbë. Jak klarëje sekretérka Agnes Sibert – nimò, że pòrtal rëgnął czile dniów nazôd to ju je wiôldżé zajintereswanié. Ze Zgłoszeniów dlô Mieszkańców mòże kòrzëstac przez jinternetową stronã abò aplikacjã na smartfònë, jaką më nalézemë pòd adresą www.miastopuck.pl. Ti co mdą mielë móbilną wersjã bądą téż wësélac wiadła ò tôklach na drogach, wiezenim òdpadów, czë kùlturalnëch wëdarzeniach. Nôwôżniészé je to, że ùdba nimò swòji pòzwë nie je czerowónô le do pùcanów, ale kòżdégò chto je aktiw w gardowim rëmie.

  • Nawet poł mln zł ùdëtkòwieniô mògą dostac gbùrzë na pòstawienié swòji – przetwórnie wërobinów.

Dodôwkòwi fùndusz pòkrëje 50% kòsztów ewentualny jinwesticje co służi przetwôrzaniémù m. jin. mléka, miãsa, brzadu i warzëwów, zbòżów i bùlew. „Latos më rozszérzëlë karno lëdzy co mògą miec starã ò ùdëtkòwienié” – pòdsztrichiwô przedstôwc regionalnégò partu ARiMR w Gdinie Jón Kòłodzejsczi. To je pòsobné dzejanié w òbrëmienim PROW na lata 2014-2020. Nabiér wniosków sã zacznie 31 stëcznika i mdze dérowôł do 1 marca. Wëmôgóné papiórë to jidze pòbrac ze stronë i w jinfòrmacjowëch pąktach krézowëch biórów i regionalnëch partów ARiMR.

  • Zyb sã trzimie, na stokach perfekcjowé warënczi – le nié blós pùrdżi sã ceszą pòpùlarnoscą.

To je wôrt téż jic szrëcowac. Tzw. Biôłi Òrlik fąkcjonëje w Serakòjcach. Òn je przistãpny òd pòniedzôłkù do piątkù w gòdzënach òd 4:00 pò pôłnim do 8:00 wieczór, a w sobòtë i całi czas zëmòwëch feriów òd 10:00 do pôłnia. To sygnie wząc mët szrëcë i kòrzëstac z wëpòczinkù na swiéżim lëfce, rôczi zôstãpca wójta gminë Serakòjce, Zbigórz Fùlarczik. W niedzele lodowiszcze je ôpen òd 2:00 pò pôłnim do 8:00 wieczór. Nalézeta je przë sztrasë Miedzwiôdka Pùfôtka.

Radio Kaszëbë, 11:55 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: