PIĄTK, 25 SÉWNIKA | KLËKA 25.09.2020

Dziennikarz , 25 września 2020

Szëtkòwné larwë bëłë nowizną w 25-ti edicje Wòjewódzczégò Kònkùrsu Kaszëbsczégò Wësziwkù w Lëni. Napitk z kaszëbsczi malënë òstôł zarejestrowóny na Lësce Tradicjowëch Produktów.  W Wejrowie regną rewitalizacjô Kaszëbsczégò Parkù. 

PIĄTK, 25 séwnika

Rekòrdowô bëła 25-tô edicjo Wòjewódzczégò Kònkùrsu Kaszëbsczégò Wësziwkù òrganizowanégò w Lëni.

Brało w ni ùdzôl co le mało 200 sztëk ùczãstników, chtëtny nadesłelë razã 436 kùńsztownëch robòtów. Wicy drëdżi dzél ùczãstników to dzecë a młodzëzna. Pòkònkùrsowi wëstôwk mòże terô òbaczëc w lëńsczim Dodomie Kùlturë. Zôs òd 5-égò rujana mdze dostãpnô w Ceńtrum Kùlture Spichlerz w Żukòwie, pò dwùch niedzelach òstónie przeniosłô do krézowégò ùrzãdu w Lãbòrgù. Òkróm tradicjowëch serwetów, òbrusów a téż czepców, są mët wësziwóné dzéle ùbleczeniô a też nowòscë sparłączoné z pòszëdłã. Pòdrechòwanié kònkùrsu òstało sfilmòwóné, przedolmaczoné na jitalsczi a ùprzestãpnioné w internece. Na nech stopach je dostãpnô leno w włosczim jãzëkù, kò nagranié pòwstało w plac wanodżi do miasta Panicale, chtërna òsta òdwòłónô z leżnoscë pòszëdła kòrunawirusa. Pòwrózk do filmù mòże nalezc na facebookòwi starniczce Gminowégò Dodomù Kùlturë w Lëni. 

Je miodnô a gãstô, mô òsoblëwô pôchã – napitk z kaszëbsczi malënë òstôł wpisóny na Lëstã Tradicjowëch Produktów. 

Je prowadzonô bez Minysterstwò Gbùrzëznë a Rozwòju Wsë prze wespółrobòce z marszôłkama wòjewództwów. Nie dawô òna wëtwórcama dodatkòwich ùprawnieniów, je wicy prowadnikã pò regionalny kùchnie a produktów wëtwarzanëch tradicjowëch recepturów. – Napitk z kaszëbsczi malënë je wëtwarzany ze szpritu, cëkru abò téż miodu, sókù  z cytrónë a wanile.  – gôdô Zyta Górnô z Zgòrzałégò w gminie Stãżëca. Zyta Górnô je téż znónô z prowadzeniô Regionalny Jizbë. Jak pòdczorchiwô jinicjatorka zerejestrowaniô napitkù – wôżny je òsoblëwi recépt i jegò stosowanié òd co le mało wiertla stalata. Wniosczi ò wpisanié na Lëstã Tradicjowëch Produktów przejima Departameńt Strzodowiszcza a Gbùrzëznë Marszałkòwsczégò Ùrzãdu w Gdùńskù. Napitk z kaszëbsczi malënë to ju drëdżi wpisënk na kònce wastnë Zytë Górny. Trzë lata temù òsta zarejestrowónô marmelada – mët z kaszëbsczi malënë, a wyg warô wpisënk sókù z te brzadu. 

W Wejrowie regną robòtë kòl rewitalizacje Kaszëbsczégò Parkù. Miejskô samòrządëna pòdpisa prawie ùgòdënk na wëkòwanié robòtów.

Midze szasama Sobiesczégò a Strzelecką pòwstaje plac na òdpòczink, relaks a zabôwa. Prze planowanim delë w Wejrowie bôczënk na głos mieszkańców, chtëtny składelë swòje òpinie w czas spòlëcznowich kònsultacëjów. – jinfòrmùje gazétny serwis miasta Wejrowa. Kòl projechtu pòmògłë téż ùdbë sztudérów architekturë w kònkùrse zrealizowónym pòspólno bez Miejsczi Ùrząd a Gdùńską Pòlitechnikã. W Kaszëbsczim Parkù mdze m.jin. zona dlô aùtołów mobilny gastronomie, zona relaksu z leżankama a ławnicama a téż zona zôbawów z zybówkama a sprawnoscowima zestawama. Zmianë w Kaszëbsczim  Parkù we Wejowie są dzéla rewitalizacje strzódmiescô dzãka ùniowim ùdëtkòwienim. Robòtë mdą kòształë kòl 3 mln zł i mają warac do kùńca przédnégò rokù. 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: