PIĄTK, 4 SÉWNIKA | KLËKA 04.09.2020

Dziennikarz , 7 września 2020

W Dzemiónach pòwstónie pierwszô w gminie dzecnica. W gminie Wiôlgô Wies bãdą welowac na projektë òbëwatlesczégò bùdżetu. W kartësczim krézu szandarzë sprôdzają, czë na wieselach nie bôwi sã za wiele personów.

PIĄTK, 4 séwnika

Dzemiónë chcą sã miónkòwac z Serakòjicama, żelë jidze ò nôtërny wzrost.

Mô w tim dac wspòmóżkã bùdacja pierwszi w gminie dzecnica. Dzãka ni tatkòwie mdą mòglë chùtczi wrócëc do robòtë. Bùdink mô pòwstac do kùńca smùtana latoségò rokù kòl przedszkòla. Mdze dawôł òpiekã 20 sztëkama dzëcy do lat trzech. Przede wszëtczim mdą przejmòwóné dzecë taków, jaczi robią – mówi wójt Dzemianów Leszek Pòbłocczi. Dzecnica w Dzemiónach mô przëjąc pierwszé dzecë ju w gromicznikù pòstãpnégò rokù. Ji bùdacja mdze kòszta prawie milion zł. 80% kòsztów pòkrëje bùtnowé dofinansowanié.

Remònt bôwnicë, lodówka z jestkù dlô brëkùjącëch, czë park dlô starëszków.

Òd pòstãpnégò tidzenia w gminie Wiôlgô Wies bãdą mòglë welowac na projektë òbëwatelsczégò bùdżetu. Do wëdaniô je maksymalno 200 tës. zł na terenie miasta a 150 tës. na wiejsczich terenach. Co wôżné wôrtosc jedny realizacje nie mòże przekroczëc 100 tës. zł. Jak gôda na naszi antenie Wioletta Kòwalskô- Lewickô z Miejsczégò Ùrzãdu, przez pòszëdło kòrunawirusa mùszelë jesmë wëdłużec czas zbieraniô pòdpisów. Mimò warającégò pòszëdła w gminie Wiôlgô Wies zgłoszono 28 bédënków, z czegò pò zwerëfikòwanim òstałe 23. Wikszy dzél tikô sã miasta, le je téż 9, jaczé mają zmieniwac wies.Welowac mòże leno bez Internet na starnie władysławowo.pl. Prawò dlo te mają mieszkańcë gminë Wiôlgô Wies, jaczi mają wicy 10 lat. Fòrmulôr mdze dostãpny òd nôblëższégò pòniedzôłkù do 21 séwnika.  Cawnô kôrbiónkã z naszim gòscã mòżna ùczëc na starnie radiokaszebe.pl.

Na wizytã szandarów na wieselnëch rozegracjach mògą rechòwac w kartësczim krézu.

Mdą sprawdzelë, czë w czas przëjãcô zachòwiwóné są sanitarné przepisë. Chòdzy przede wszëtczim ò wielëzna personów, chtërna bierze ùdôł w familjowi rozegracje. – ni mòże bëc jich wicy jak 100 – gôdô gazétny rzecznik Krézowi Kòmendë Pòlicje w Kartuzach Pioter Gdaniec. Kòntrole pòd hasłã „Dyskoteka” bãdą prowadzone bez kartësczich szandarów do òdwołaniô.  Na ùaktualniony lësce z dodatkòwima òbòstrzeniama ni ma ju kartësczégò krézu. Zôs na bôczënkòwi lësce nalôzł sã kòscérsczi kréz.


Opinie czytelników

Zostaw opinię

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *Current track

Title

Artist