WTÓRK, 7 JANUARA | KLËKA 07.01.2020

Maciej Bandur 7 stycznia 2020

Zamiast ksążk socjalné mieszkania – we Stãżëcë zaczãlë remònt dôwny sedzbë biblotéczi | W Lãbòrgù robią nowi dzél szasé Majkòwsczégò – pòłączeniô krajewi szóstczi z rejonã smãtarza | W Stacji Kùltura w Rëmi mdze òtemkłi wëstôw ò midzë jinyma graficznym projektowanim

WTÓRK, 7 januara

Zamiast ksążk socjalné mieszkania – we Stãżëcë zaczãlë remònt dôwny sedzbë biblotéczi

W Stãżëcë do maja chcą wëremòntowac dôwną sedzbã biblotéczi. W bùdinkù mdą socjalné mieszkania, a placówka mô bëc przeniosłô do nowégò òbiektu – naprocëm kòscoła. Bùdacjô nowi sedzbë je pòtrzébnô, cobë biblotéka bëła na miarã 21. stalecô – rzecze wójt gminë Stãżëca Tomôsz Brzoskòwsczi. Mdze môl ë na mùltimedialną czëtelniã ë na zalkã z biną. Widowniô mô òbrëmac 90 sztëk lëdzy, mdze mòżno pòkazowac filmë 3- ë 5D. Jinwesticjô je pòdzelonô na etapë. Pierszim je remònt bùdinkù òpùszczonégò ju przez biblotékã. Biblotéka w Stãżëcë timczasã je w dôwny sedzbie Ùrzãdu Gminë. Nowé lokùm na ksążczi ë dzejanié placówczi mô bëc fardich we 2 lata. Kòszt je òszacowóny na 4 ë pół mln zł.

W Lãbòrgù robią nowi dzél szasé Majkòwsczégò – pòłączeniô krajewi szóstczi z rejonã smãtarza

W Lãbòrgù zaczãlë przebùdowanié szasé Majkòwsczégò. To je drëdżi etap jinwesticje na sztrasy łączący krajewą drogã nr 6 z rejonã smãtarza. Nowé sparłãczenié ze szasé Kaszëbską ùletczi ruch w tim dzélu miasta. Platë YOMB mdą wëmienioné na asfaltowi wiérzk. Projekt przewidëje téż w dzélu wëznaczenié nowégò biegù szasé Majkòwsczégò. Nódto wedle 680-métrowi drodżi mdze wëbùdowónô 2 métrë szërokô asfaltowô stegna dlô kòłów. Pòwstóną parkindżi na 132 pòjazdë, mdą téż nowé widë. Kòszt to pòspòle wicy jak 2 ë pół mln zł. Jak òdkôzôł serwis miasta Lãbórg, pòłowã kòsztów kwalifikòwalnëch pòkrëje dofinancowanié z Fùndusza Lokalnëch Dróg. Robòtë mają bëc do kùńca w pòłowie zeptembra.

W Przechlewie są ùstawioné rëmniczi w sztôłce serca – je mòżno do nich wszmërgnąc plastikòwé zôkrãtczi òd bùdlów.

Zebróny ë przedóny pózdni materiał pòmòże fùnduszowi rehabilitacje pòtrzébùjącëch òsób. Gmina chce na ten ôrt pòmòc mieszkańcóm w pòtrzebie. W Przechlewie rëmniczi na zôkrãtczi są dwa – są czerwioné, w sztôłce serca. Jich òpróżnianim ë magazynowanim zôkrãtk mdą sã zajimałë kòmùnalné służbë.

W Stacji Kùltura w Rëmi mdze òtemkłi wëstôw ò midzë jinyma graficznym projektowanim

W Rëmi 08 januara mdze wernisaż wëstawù „Zbiorowy Odruch Tworzenia”. W Stacji Kùltura swòje prôce wëstawią didakticë Wëdzélu Zamôlowégò Kùńsztu Nowëch Mediów Pòlskò – Japòńsczi Akademie Kòmpùtrowëch Technik we Gduńskù. To je ùnikalny w kraju wëdzél, jaczi łączi artisticzné zajmë z ùczbą wëzwëskaniô nowëch jinfòrmaticznëch technologiów. W Rëmi wëstawioné mdą prôce z różnëch ôrtów kùńsztu: òd malôrstwa przez rzezbã, jilustracją, warksztatową grafikã ë fòtografią do cyfrowi graficzi abò plakatu. Wernisaż mdze 8 januara ò 06:00 òd pôłnia. Wëstôw mdze dostãpny w Stacji Kùltura w Rëmi do 24 januara.Current track

Title

Artist