KLËKA 05.07.2019 | PIĄTK, 5 LEPIŃCA

Gracjan Fopke 5 July 2019

Dzãka zgruńtowanimù a przebùdënkù – Hôwinga w Gdinie za sztërë lata mdze przëjimac nôwiãkszé òkrãtë | W gminie Kòscérzena skùńczałë sã jiwrë z felënkã drogòwëch bùdowlańców – samòrządzëna ju rechùje ùszpórowóné detczi | Kùńc jiwrów z wëszlamòwóną szasëją Danową w Bólszewie w gminie Wejrowò – fardëch je ju drénarka

PIĄTK, 5 LEPIŃCA

Dzãka zgruńtowanimù a przebùdënkù – Hôwinga w Gdinie za sztërë lata mdze przëjimac nôwiãkszé òkrãtë

Hôwinga w Gdinie mdze mògła przejimac nôwiãkszé òkrãtë Bôłtu – wszëtkò to dzãka zgruńtowanimù karnôlów a przebùdënkù sztrądu. Pòdpisóny je ju ùgôdënk z firmą chtërna zrëchtëje projekt bùdacëji a ji wëkònaniégò. Papiórë mają bëc fardëch w 40 niedzelów i mdą sã parłãczëc z bënowima akwenama Hôwindżi Gdinia. Dofùlowanim inwesticëji mdze zgruńtowanié sztreczi do pòdéńdzeniégò bez gdińszczi Mòrszi Ùrząd. Pòzwòli to na zwiãkszenié miónczëznë Hôwindżi w òbéńdze Bôłtu a dómu Bôłt – Adriatik. Zgruńtowanié sztreczi do pòdéńdzeniégò a bënowëch akwenów Hôwindżi Gdinia pòzwòli zacyganié òkrãtów do 400 métrów dłudzich, do 50 métrów szeroczëch chtërnë mdą mògłë bëc do 15 métrów w wòdze. Je nót téż zabezpieczëc a przebùdowac sztrądë. „Bez całi rok bãdzemë przëjimac płiwającé jednostczi.” – pòdsztrëchiwô Grzegorz Dyrmo, wiceprzédnik Zarządu Mòrsczi Hôwindżi Gdinia S.A. Zgruńtowanié sztreczi do pòdéńdzeniégò a bënowëch akwenów Hôwindżi Gdinia z przebùdënkã sztrądów mët, mdze kòsztôwôł pòdług planów kòl 557 mln zł. 273 mln wëzwëskóné ju òstało z ùnijnégò ùdetkòwieniégò. Przebùdowónô hôwinga mô bëc fardëch w 2023 rokù.

W gminie Kòscérzena skùńczałë sã jiwrë z felënkã drogòwëch bùdowlańców – samòrządzëna ju rechùje ùszpórowóné detczi

W Kòscérzenie fùl szfùngã jidze ùprôwianié drogów. Skùńczałë sã jiwrë z felënkã drogòwëch bùdowlańców, abò za drodżima prizama. Prawie zrobioné òstałë dzéleczi ze Stawisków do Szenajdë i szasëji Bzowi, Chrabòwi a Lawendowi w Kòscérzenie Wëbùdowanim. Samòrządzëna wnetka ògłosy 5 pòstãpnëch ùtrôpów. Przebùdënkù dożdô sã midze jinszima szasëjô Spòkójnô w Kòrnem a Różanô, Ògrodowô i Kamiennô w Łubianie. Lëchi czas na rënkù robòtë je i dërch – ni ma ju jiwrów z ùtrôpama – gôdô zastãpca wójta gminë Kòscérzena Grzegorz Świtała. Òceniwô, że gmina mòże na tim ùszpórowac 90 tesący zł. Latos z wiãkszëch robòtów przë drogach w Kòscérzenie mdze jesz robiony dzél z Dobrogòszczë do Kalisków.

Kùńc jiwrów z wëszlamòwóną szasëją Danową w Bólszewie w gminie Wejrowò – fardëch je ju drénarka.

Kùńc jiwrów z wëszlamòwóną szasëją Danową w Bólszewie w gminie Wejrowò – fardëch je ju drénark na dzélekù dze wòdë bëło nôwiãcy. Je to bez 250 métrów drodżi. „Na reszta ni ma jesz detków” – klarëje zastãpca wójta gminë Wejrowò Maciej Milewski. Drénarka kòszta 250 tys zł. W przindym rokù w tim dzélu drodżi Danowi mô bëc wëlóné szasy, abò platë YOMB. Dokładno jesz nie je wiedzec.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist