KLËKA 06.08.2019 | WTÓRK, 06 zélnika

Gracjan Fopke 6 August 2019

Do 2 séwnika pòdérëje przecygniãti nôbór na kaszëbską etnofilologiã | W Serakòjcach kùńczą bùdowã wãzła integracjowégò a żdają na reaktiwacjã banë | Mésterczi Pòlsczi w nożny balë U-15 z Lëzëna achtnioné bez rządzëcelów wejrowsczégò krézu

WTÓRK 6 zélnika

Do 2 séwnika pòdérëje przecygniãti nôbór na kaszëbską etnofilologiã

Sztudéruj kaszëbską etnofilologiã – zachãciwają na Gduńsczim Uniwersytece. Nôbór na nen czerënk òstôł przëcygniãti do 2 séwnika. W pierszim terminie zgłoszało sã 24 sztëk lëdzy, kò té ò jednã za mało cobë czerënk mógł rëgnąc. Przëbôczã, że kaszëbskô etnofilologia łoni nie òsta òdemkłô, bò bëło za mało chãtnëch. Sztudia na tim czerënkù rëchtëją do warkù szkòlnégò w szkòle spòdleczny abò do robòtë w môlach sparłãczonëch z szërok pòjãtą kùlturą. Przëcygniãti nôbór na Filologicznym Wëdzélu UG mdze dérowac do 02 séwnika.

W Serakòjcach kùńczą bùdowã wãzła integracjowégò a żdają na reaktiwacjã banë

W Serakòjcach kùńczą bùdowã integracjowégò wãzła przë stôrim banowiszczu. Fardëch mô bëc pòd kùńc Rujana. Pózni rozpòczni za żdanié na cug. Je mòżlëwòtã, że bana mdze jacha do Srakòjc ju za pôrã lat. Póczi co powstôł parkplac do aùtułów, aùtobùsowi krąg, plac na taréfë, a stanowiszcze na kòła MEVO. W planach je jesz hostel – gôdó zastãpca wójta gminë Serakòjce Zbigniew Fùlarczik. Integracjowi wãzeł mdze w Serakòjcach przë stôrim banowiszczu. Nie je to przëtrôwk. Bez wies pò latach pauzë zôs mô zacząc jezdzëc cug z Kartuz do Lãbòrga. Do reaktiwacjë lëni rëchtëje sã PKP PLK – dodôwô Zbigniew Fularczyk. Przesôdkòwi wãzeł w Serakòjcach mô bëc fardëch pòd kùńc rujana.. Kosztëje 6 a pół mln zł, z czegò 65% pòkrëje ùdëtkòwienié wëzwëskóné bez gminã z ùnijnëch detków.

Mésterczi Pòlsczi w nożny balë U-15 z Lëzëna achtnioné bez rządzëcelów wejrowsczégò krézu

Pocwierdzałë wësok niwiznã balowégò ùczbieniégò w Lëzenie – terôzka zbiérają laùrë. Reprezentacëjô dzéwczãtów do lat 15 GOSRiT Lëzëno wëbiôtkòwa titël Méstra Pòlsczi w nożny balë na Òglowòpòlsczim Turniéru LZS „Piłkarska Kadra Czeka”. W finale wëgrałë 2:0 z sédmerazowim dobiwcą turniéru – KKP Medyk Konin. Czej dzéwùsë przëjachałë nazôd na Kaszëbë, pòtka jich milecznô niespòdzajnota – achtnienié bez gratulacëje a darënczi, chtërné dostałë òd starostë wejrowsczégò krézu Gabrielë Lizius. Szkòlny dzéwczãtów z Lëzëna Sylwester Piątek òstôł nôlepszim trenérą òglowòpòlsczégò turniéru w Siedlcach. Titël Króla Strzélców dobëła Nadia Sielawa. Nôlepszim goalkeepera òsta Nikola Kankòwskô.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist