KLËKA 13.06.2019 | CZWARTEK, 13 CZERWIŃCA

Maciej Bandur 13 June 2019

Zapisë na Pieszczą Kaszëbską Pielgrzimkã z Hélu na Jasną Górã mają sã zaczãté | Kòłowëmi rajdami Lokalnô Grëpa Dzejaniô „Kaszubska Droga” promùje Kaszëbë ë swòjã aktiwnosc | Na piknikù przëwitają lato – w sobòtã w Pògòrzim, na grańcë gminë Kòsôkòwò ë Gdinë

CZWARTEK 13 czerwińca

Zapisë na Pieszczą Kaszëbską Pielgrzimkã z Hélu na Jasną Górã mają sã zaczãté

Zapisë na Pieszczą Kaszëbską Pielgrzimkã z Hélu na Jasną Górã mają sã zaczãté. Jinternetowi fòrmùlôr mdze dostãpny do 21. lipca. To je ta nôdłëgszô pielgrzimka w Pòlsce. Òb 19 dni pielgrzimòwie przemaszérëją 638 km, przechôdającë przez wòjewództwa: pòmòrsczé, kùjawskò-pòmòrsczé, wiôlgòpòlsczé, łódzczé a szląsczé. Karno régnie 25. lipca ò 6:00 z Hélu, a na Jasną Górã duńdze 12. serzpnia pò pôłniu. „To czas budowania więzi z Bogiem i relacji z innymi ludźmi”, czëtómë na jinternetowi stronie wëdarzeniô. Trasa wikszoscą jidze asfaltowëmi drogami. Kòżden dzéń pielgrzimòwie przepasëją strzédno 35 km. Fòrmùlôr zapisów je dostãpny na jinternetowi stronie www.kaszubskapielgrzymka.pl do 21. lipca. Mdze szło sã zapisac téż na trasy.

Kòłowëmi rajdami Lokalnô Grëpa Dzejaniô „Kaszubska Droga” promùje Kaszëbë ë swòjã aktiwnosc

Mają jintegrowac, zachãcac do pòznôwaniô kaszëbsczi kùlturë ë terenów gmin Lëzëno, Łãczëce, Lëniô ë Szëmôłd. Cykel kòłowëch rajdów òrganyzëje Lokalnô Grëpa Dzejaniô Kaszubska Droga.
Kòżden móże sã zapisac. Kòłã je trzeba przejachac kòl 10 km, rajd je sparłãczony z terenową grą. Na dobri pòczątk béł rajd w Lëzënie, jaczi sã cesził dosc wiôlgą pòpùlarnoscą. Ten nastãpny mdze w serzpniu. Jinfòrmacyj ò zapisach mùszi szëkac miedzë drëdżimi na jinternetowi stronie LGD Kaszubska Droga.

Jak sã produkùje energiją ë jak më móżemë dbac ò czësti lëft – to mdze mógł sã dowiedzec ò ten wékeńd w Gdinie na Pòmòrsczim Piknikù Energeticznym.

Òb dwa dni szpecjaliscë z energeticzny branżë bdą sã dzelëlë swòją wiedzbą, w pierszi rédze ò ògrańczenim emisje pichów do atmòsferë. Jak kòżdégò rokù, mdze téż szło zwiedzëc gdińską elektrocepłownią, gôdô Katrina Dudzin z PGE Energia Ciepła. Szpecjaliscë z Wòjewódzczégò Fùńduszu Òchronë Strzodowiszcza ë Wòdny Gòspòdarczi we Gduńskù òdpòwiedzą na pitania ò programã “Czyste powietrze”. Òkrãgòwé Pòdjimstwò Cepłowi Energeticzi zaprezeńtëje miedzë jinëmi jak chòdzy cepłowi wãzeł, gôdô Jiwòna Kòzłowskô. Dlô nômłodszich są zaplanowóné edukacyjné kònkùrsë z nôdgrodama. Wstãp je fri. Pòmòrsczi Energeticzny Piknik mdze na skwerze Arczi Gdina kòl Nadmòrsczégò Bùlwarë w Gdinie. Atrakcëje są zaplanowóné na dnie 15-16 czerwińca òd 10:00 do 05:00 òd pôłnia.

Na piknikù przëwitają lato – w sobòtã w Pògòrzim, na grańcë gminë Kòsôkòwò ë Gdinë

„Z Pogórza Lato Rusza” – mieszkańcë gminë Kòsôkòwò ë Gdinë pòwitają lato 15. czerwińca na corocznym piknikù. To ju 7. edicëjô. Jak wiedno, wszëtczé atrakcëje sã òdbądą kòl Galerëje Szpërk. Mdą kònkùrsë ë strefë: fitness ë zabôw dlô nômłodszich. – Mdą téż wëstãpë lokalnëch karen ë gwiôzd – zachãcô do ùdzélu Ewelina Paszke, jakô trzimie òbrzészczi derektora Kòsôkòwsczégò Ceńtrum Kùlturë. Piknik „Z Pogórza Lato Rusza” mdze 15 czerwińca kòl Galerëje Szpërk w gòdzënach òd 01:00 òd pôłnia do 10:00 wieczór. Rozegracëji mdze towarzëła kwesta dlô gdińsczégò Hospicjum miona sw. Wawrzińca w Gdinie.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist