KLËKA 13.11.2019 | STRZODA 13 NOWÉMBRA

Maciej Bandur 13 November 2019

Napiszë melodią do kaszëbsczi kòlãdë – zachãcô wejrowsczé mùzeùm w kómpòzytorsczim kònkùrsu | W Kartuzach sã rëchtëją do Gòdnégò Jôrmarkù | Króle Balu mają dobëté w jesénny ruńdze Pòmòrsczi Lidżi Fùtbalowëch Szóstk

STRZODA 13 nowémbra

Napiszë melodią do kaszëbsczi kòlãdë – zachãcô wejrowsczé mùzeùm w kómpòzytorsczim kònkùrsu

Wejrowsczé mùzeùm żdże za bédënkama melodii do kaszëbsczich kòlãd. Nabiór w kómpòzytorsczim kònkùrsu pòdérëje do kùńca gòdnika.
Ùtwórcë z całi Pòlsczi mògą sã zmierzëc z tekstama bëlnégò kaszëbsczégò pòetë – Jerzégò Stachùrsczégò. Te są òpùblikòwóné na jinternetowi stronie Mùzeùm Pismieniznë ë Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi. – Më żdżemë za nótowima zapisama bédowónëch do nich melodii – rzecze derektór te môla Tomôsz Fópka. Zgłoszenia do Òglowòpòlsczégò Kómpòzytorsczégò Kònkùrsu na kaszëbską kòlãdã mdą przëjimóné we Wejrowie do kùńca latoségò rokù. Ta głównô nôdgroda to 1 tës zł.

W Kartuzach sã rëchtëją do Gòdnégò Jôrmarkù

Są szukóny wëstôwcowie na Gòdny Jôrmark. W Kartuzach zrobilë bekańt ò nabiorze. Jôrmark mdze za miesąc, ale ju je trzeba zgłaszac na niegò wôrë ë ùsłëdżi sparłãczoné z Gòdama. – Dlô mieszkańców ë letników to mô bëc leżnosc do kùpieniô strojików, artisticznégò rzemiãsła ë specjałów zrëchtowónëch przez białczi z kół wiesczich gòspòdëniów – gôdô bùrméster Kartuz Grégór Gòłuńsczi. Mô nôdzejã, co òrganyzowónô corôz pëszni rozegracjô mdze dodôwkòwò promòcją miasta. Zgłoszenia wëstôwców na jôrmark w Kartuzach są przëjimóné do 29 nowémbra w Miesczim Ùrzãdze. Szlachùjącé nabiorë są prowadzoné téż miedzë jinyma w Rëmi – do nôblëższégò piątkù ë w Pùckù do 22 nowémbra.

Króle Balu mają dobëté w jesénny ruńdze Pòmòrsczi Lidżi Fùtbalowëch Szóstk

Miodno-gòrzką szmakã mia zakùńczenié jesénny ruńdë dlô Królów Balu w Pòmòrsczi Lidze Fùtbalowëch Szóstk. Bëlë tima nôlepszima w sezonie, ale w tim slédnym pòtkanim pierszi rôz stracëlë. Domòglë jich Fantascë 3:6. Jidze ò rozgrôwczi, w jaczich graje 15 karen z całégò wòjewództwa. Mecze są rozgrôwóné w Rãbiechòwie na Òbiegù Jaguara Gduńsk. Rewanżowô ruńda Pòmòrsczi Lidżi Fùtbalowëch Szóstk régnie w aprëlu. Dwa nôlepszé karna mdą miałë ùdzél w òglowòpòlsczim turnérze finałowim – to mdze òb lato we Warszawie abò Lublënie.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist