KLËKA 30.10.2019 | STRZODA 30 òktóbra

Maciej Bandur 30 października 2019

Kùńczi sã remònt drodżi z Pòpòwa do Lãbòrga | Jesz miesąc mają młodi mieszkańcë pùcczégò krézu na zapisë do recytatorsczégò kònkùrsu „Bë nie zabëc mòwë starków” | W Gniéwinie zachãcają młodëch do ùczbë grë na bãblach

STRZODA, 30 òktóbra

Kùńczi sã remònt drodżi z Pòpòwa do Lãbòrga

Na drodze z Pòpòwa do Lãbòrga kùńczą sã remòńtowé robòtë. To pòspólnô jinwesticjô gmin Céwice ë Lëniô, a téż samòrządu lãbòrsczégò krézu. Ta trasa to je dzél tzw. „kaszëbsczégò òbjazdu” do Trzëgardu. Ùżiwają gò szoférowie, chtërny nie chcą stojec w tropach na krajewi szóstce, ë ti jadący na fligrowé latawiszcze we Gduńskù. To je téż alternatiwa dlô krajewi drodżi z Łebë do Warlëbiô. Nowi wiérzk drodżi je pòłożony na sztërëkilométrowim dzélu. Krziżówka Lãbórg-Pòpòwò-Nôwcz je terô rondã, co bë mia ùletczëc ruch w tim placu. – Skùńczenié remòntu to je kwestia dni, są téż planë dlô nastãpnégò dzéla drodżi – gôdô wójta gminë Céwice Jerzi Bańka. Remòńt drëdżégò dzéla trasë z Pòpòwa do Lãbòrga je planowóny na drëdżi rok. Kòsztama w tim przipôdkù mają sã pòdzelëc samòrządë miasta Lãbòrga, lãbòrsczégò krézu ë gminë Céwice.

Jesz miesąc mają młodi mieszkańcë pùcczégò krézu na zapisë do recytatorsczégò kònkùrsu „Bë nie zabëc mòwë starków”

Dlô chcącëch sã pòchwalëc snôżą kaszëbizną Mùzeùm Pùcczi Zemie prowadzy nabiór do kònkùrsu Kaszëbsczi Gôdczi „Bë nie zabëc mòwë starków”. Finał mdze 9. gòdnika w Pilëcach, zapisë są prowadzoné do 2. gòdnika. Kòżden ùczãstnik mdze miôł 6 minut na wërecytowanié dwùch tekstów w kaszëbsczim jãzëkù. To je 27. edicëjô kònkùrsu dlô dzecy ë młodëch, jaczi mô jich zachãcëc do pisaniô włôsnëch tekstów ë zajinteresowac kaszëbską lëteraturą. – Òsoblëwie prôcama Jana Drzéżdżona, chtëren je patronã kònkùrsu – rzecze derektór Mùzeùm Pùcczi Zemie Mirosłôw Kùklik. Zgłoszenia do 27. edicje kònkùrsu Kaszëbsczi Gôdczi „Bë nie zabëc mòwë starków”  Mùzeùm Pùcczi Zemie mdze przëjima do 2. gòdnika.

W Gniéwinie zachãcają młodëch do ùczbë grë na bãblach

Młodi mieszkańcë gminë Gniéwino mògą sã naùczëc grac na perkùsyjnëch jinstrumeńtach. Kùrs dlô dzecy ë młodëch òd 8. rokù żëcô òrganyzëje Gminowé Centrum Kùlturë, Spòrtu ë Turisticzi.
Òkróm prakticznëch zajmów prowadzoné są wëkładë z teorie mùzyczi. Jidze sã tej naùczëc téż pòdstawów mùzykańctwa jak na przikłôd czëtanié nót. Wëùczony bãblarze mògą sã zapisac do Dãti Òrkestrë Gminë Gniéwino. Cobë sã zapisôł na zajmë sygnie wësłac maila ze zgłoszenim abò przińc na jednã z prób. Te są co tidzéń we wtórczi ò 02:00 òd pôłnia w kinowi zali Centrum Kùlturë w Gniéwinie.Current track

Title

Artist