WTÓRK, 26 NOWÉMBRA | KLËKA 26.11.2019

Maciej Bandur 26 November 2019

Gmina Stãżëca żdże za gazyfikacją. Projektowé robòtë są ju wnetka do kùńca | W Pùckù wëremòntëją jesz jednã kamienicã w òbrëmim rewitalizacje centrum miasta | Na szesc dni są rozplanowóné latosé Dni Kùlturë Gminë Gniéwino

WTOREK 26 listopada

Gmina Stãżëca żdże za gazyfikacją. Projektowé robòtë są ju wnetka do kùńca

Gmina Stãżëca mdze zgazyfikòwónô ë dorazu wnetka całô. Samòrząd planëje pòdłãczëc do sécë swòje bùdinczi. Projekt je we fazy slédnëch dogôdënków – jinfòrmùje wójt Tomôsz Brzoskòwsczi. Jinwestorã je PGNiG. Pò sprawienim wszëtczich fòrmalnoscy bdze wnioskòwôł ò pòzwòléństwò na bùdacją. W gminie Stãżëca ni ma gazowniczi sécë, ale projekt zakłôdô pòkrëcé ji terenu sécą w 80%. Jak taksëje wójt Brzoskòwsczi – to mdze wiôldżi krok w stronã òchronë strzodowiszcza. W gminie Stãżëca szacëją, że jinwesticjô mòże bëc zrealizowónô òb dwa-trzë lata. Latos gaz doszedł do sąsedny gminë – Srakòjce.

W Pùckù wëremòntëją jesz jednã kamienicã w òbrëmim rewitalizacje centrum miasta

W Pùckù wëpiãknieje jesz jedna kamienica ë ji òkólstwò. To je dzél programù rewitalizacje centrum miasta z ùnijnym dofinancowanim.
Tim je ju òbjãti bùdink na Hallera 13 ë miedzë farą a pòrtã. Terôzczi remòntowé ekipë wrócą na sztrasã Hallera – pòd numrë 5 ë 7. Miesczi samòrząd mô pòdpisóné ùmòwã z wëkònôwcą. Je trzeba zrobic całowny remònt – òd fùndameńtów pò òceplenié scón, mòdernyzacją trapów ë dakù. Ùmòwa przewidëje téż całowné zagòspòdarowanié terenu wkół kamienic. Je wôrt wicy jak 1 mln zł, z czegò wnetka jednã trzecą pòkrëje ùnijné dofinancowanié. Termin zakùńczeniô robót to kùńc czerwińca zalatoségò rokù.
Jakò dzél rewitalizacje centrum Pùcka pòwstôwô téż Pùcczé Centrum Wspiarcô kòl szasé Pòkòju 8, w jaczim sedzbã mdze miôł Klub Spòlewi Jintegracje. W programie mają swój dzél téż Partnerzë – Mieszkaniowé Wspólnotë, jaczé same pòkriwają włôsny wkłôd w jinwesticje. Czej jidze ò bùdinczi Wspólnotów, robòtë przë szasé Gduńsczi 3 są ju do kùńca, a przë szasé 1. Maja 8 są na ùkùńczenim.

Na szesc dni są rozplanowóné latosé Dni Kùlturë Gminë Gniéwino

Na zaczątk òdswiãtnô gala, a na drëdżi tidzéń piãc dni wëstãpów – tak mdą wëzdrzałë latosé Dni Kùlturë Gminë Gniéwino. Są leżnoscą do pòdrechòwaniów, temù na piątkòwi gali jubleùsze mdą fejrowalë „Nadolanie” ë Téater „Amator”. Dni Kùlturë mdą téż prezeńtacją tuńcowëch ë téatralnëch trimów mieszkańców gminë – gôdô derektór Centrum Kùlturë Spòrtu Turisticzi ë Biblotéczi gminë Gniéwino Waldemar Szczipiór. Òdswiãtnô jinaugùracjô Dni Kùlturë Gminë Gniéwino mdze w piątk w Centrum Kùlturë ò 06:00 òd pôłnia. Wstãp na wszëtczé wëdarzenia je fri.

To je richtich swiãto w gminie, jakô je spòrtowô jak mało chtërna – w Lëzënie w sobòtã mdze gminowô Gala Spòrtu.

12-ti rôz mdze leżnosc do pòdrechòwaniô mijającégò sã rokù, nôdgrodzeniô spòrtowégò naribkù ë mieszkańców gminë, jaczi z sukcesama reprezeńtowalë Lëzëno na miedzënôrodny arenie. „Rôczimë na fejrowanié wszëtczich drëchów lëzyńsczégò spòrtu” – gôdô derektór Gminowégò Òstrzódka Spòrtu Rekreacje ë Turisticzi Pioter Klecha. Gala mdze w nôblëższą sobòtã ò 4:00 òd pôłnia we Widowiskòwò-Spòrtowi Hali GOSRiT Lëzëno. Wstãp je fri.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist