Pòmòrsczi Òstrzódk Gbùrsczi Doradë mdze promòwôł nôlepszé kòła wiesczich gòspòdëniów

Dziennikarz , 21 listopada 2019

Klëka Radia Kaszëbë 21.11.2019 11:55

Są mòdłã do braniô przikładu, temù je trzeba pòkazowac jich kreatiwnosc szërszi pùblicznoscy. Kaszubianki ze Szlachecczi Kamiéńcë wzãnë ùdzél w nagranim filmikù, jaczi promùje aktiwnosc Kòłów Wiesczich Gòspòdëniów wedle ùdbë Pòmòrsczégò Òstrzódka Gbùrsczi Doradë.

Kaszubianki ju òd 15 lat są znóné z farwistëch wëstãpów, szmacznégò jedzeniô ë wiele rozegracjów w gminie Stãżëca, jaczé òrganyzëją.

– Wôżnô je tu robòta pòspòle ze samòrządã ë pisanié dobrëch wniosków ò dofinancowanié – gôdô przédniczka Kaszubiank Mariô Birr.

Òd czedë kòła wiesczich gòspòdëniów mògą sã rejistrowac ë wnioskòwac ò rządowé financowé wspiarcé, zajinteresowanié założenim KGW mô sã dichtich zwikszoné. Téż na Kaszëbach pòwstało wiele nowëch òrganyzacji tegò ôrtu. Nié wszëtczi mają na sebie ùdbã.

– Temù chcemë pòkazac te, jaczé są bëlnym przikładã – gôdô Barbara Ditrich z PODR w Lubaniu.

Robòtnicë Pòmòrsczégò Òstrzódka Gbùrsczégò Doradë chcą sã pòjawic z kamérą w kòżdim pòmòrsczim krézu. Filmë pò zmòntowanim mdze mógł òbezdrzec w jinternece.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: