PÒNIEDZÔŁK, 7 SÉWNIKA | KLËKA 07.09.2020

Dziennikarz , 7 września 2020

Wielëzna przëtrôfków na gbùrstwach wcyg nie maleje – je widzec w badérowaniach KRUS. Kajakòwi hôwindze w Chmielnie òtëmkniãto wëpòżëczalniã wòdnégò sprzãtu. Szpektaklã na spòdlim tragedie Sofòklesa zakùńczëlë w Rëmi projecht „Teatr w twoim monitorze”.

PÒNIEDZÔŁK, 7 séwnika

Mimò apelów a edukacjowi akcje wielëzna przëtrófków na gbùrstwach wcyg nie maleje – pòdczorchiwô pò zeżniwienim Kasa Gbùrsczégò Ùbezpieszeniô Spòlëznowégò. 

Nôwiãcy zdarzeniów òdnotowelë w kartësczim krézu – kò 14, w nem jeden ze smiertelnym skùtkã. Tak samò czãsto do wëpôdków dochadô w bëtowsczim a wejerowsczim krézu, nôczãscy na môłich gbùrstwach a przëczëną je niebôczlëwòsc a brak pòmëszlënkù. – Tam dze miałë plac wëpôdczi przeprowadzamë kòntrole a szkòlimë wszëtczich domòcëch – gôdô direktór pòmòrsczégò partu KRUS Môrcën Drewa. Z òglowòpòlsczich danëch je widzec, co w ùszłim rokù miało plac wicy 13 tës. wëpôdków w gbùrzëznie. Prawie drëdżi dzél tikô ùpôdkù z wësokòscë.

W Pòwiatowim Ceńtrum Młodzëznë w Gôrczënie mdze mòdernizacjô noclegòwi bazë.

https://www.atrakcje-kaszuby.pl

W nowim bùdinkù mdze plac dlô 40 sztëk lëdzy. Pòwstanie w placu znikwionégò ju pawilonu nr 5, chtëren bez 40 lat nie béł mòdernizowóny, a jegò stan béł ju niebezpiekã dlô lëdzy. Jak gôdô kòscérsczi starosta Alicjô Żurawskô – jesz w nem miesącu mô bëc fertich bùdacjowi projecht  a żelë ùdô sã zwëskac bùtnowé ùdëtkòwanié robòtë regną jesz latos. Bùdacja hòtelowégò bùdinkù mô kòsztac co le mało 700 tës. zł. Samòrządzëna kòscérsczégò pòwiôtu mô nôdzeja zwëskac drëdżi dzél ti tu kwòtë z bùtnowëch zdrzódłów. Nadczidnã jesz, co Pòwiatowé Ceńtrum Młodzëznë w Gôrczënie je òd zélnika zamkłé dlô pòstronnëch personów, pò tim, jak Pòmòrsczi Wòjewòda wskôzôł je na plac grëpòwi kwarantannë. 

W Chmielnie nad jezorã Reduńsczim Dólnym òtëmkniãto wëpòżëczalniã wòdnégò sprzãtu.

https://www.sportnakaszubach.pl/img/ogloszenia/503/chmielno_stanica_wodna15.JPG

Je òna ùplacowiono kòl hôwindżi “Dulka”, chtërna pòdług zamëslënkù gminowi samòrządëznë mô z czasã zmienic sã w marinã. W cządze òstatnëch lat, plac nen zwëskôł na pòpùlarnoscë, bò do hôwindżi prowadzy wëremòntowónô szasëja, wëbùdowano téż pòmòst, parking place a zaplecze. Terô mòże téż wëpòżëczëc kajaczi a téż zabezpieczający sprzãt. – To pòstãpny krok w ùrozmajicenim òfertë dlô “Wòdniaków” – gôdôł wójt gminë Chmielno Michôł Melibruda. Wëpòżëczalnia w hôwindze nad jezorã Dólnëm Raduńsczim je prowadzonô bez Spółdzielnię Socjalną „Kaszubska Ostoja”, chtërny współzałóżcą je gmina Chmielno.

To ju òstatny „Teatr w twoim monitorze”. Internetową premierą “Edypa” zakùńczono w Rëmi projecht dofinansowóny z programù „Kultura w sieci”.

https://rumia.eu/mdk-nagra-spektakle-w-formie-teatru-telewizji

To ju òstatny „Teatr w twoim monitorze”. Internetową premierą “Edypa” zakùńczono w Rëmi projecht dofinansowóny z programù „Kultura w sieci”. Pòlegôł òn na zarejestrowanim a ùprzestãpnienim bez Internet 4 szpektaklów Zawodowego Teatru Miejskiego Domu Kultury. Zrealizowano je we fòrmùle teartu telewizje. Jakno slédnia na wark trafił ùdôdzk “Król Edyp”  Sofoklesa. Anticzny tekst òstôł dostosowóny do dzysdniowégò òdbiorcë – gôdô reżisera a achtor przédny rolë Pioter Lewicczi. Przed “Królã Edypã” ùprzestãpniopno téż „Pierwsza lepsza”, „Dyzio w krainie wyobraźni” i „Noc Helvera”. Wszëtczé mdą dostãpné bez 6 miesãcy na karnolu youtube MDK Rëmiô a téż na jegò profilu na facebookù.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *Current track

Title

Artist