Stena Line stawia na równość i integrację

Dziennikarz , 8 marca 2019

W dniu Międzynarodowego Dnia Kobiet, 8 marca, Stena Line uruchamia nowy obszar poświęcony zrównoważonemu rozwojowi – równość i integracja. Jest to część większego zaangażowania firmy w tworzenie zrównoważonego środowiska pracy i ważny krok w kierunku osiągnięcia pozycji lidera w dziedzinie zrównoważonej żeglugi.

Stena Line angażuje się w utrzymanie i rozwój zrównoważonego środowiska pracy, wolnego od mobbingu, w którym każdy ma równe szanse niezależnie od wieku, religii, płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego lub niepełnosprawności.

„Do Stena Line zapraszamy wszystkich, niezależnie od tego, czy chcą tu pracować, podróżować z nami, czy stać się jednym z naszych partnerów biznesowych. Z dumą ogłaszam, że koncentrujemy się teraz na tej ważnej kwestii, dodając kolejny obszar zainteresowania do naszej strategii zrównoważonego rozwoju” powiedział Ian Hampton, Chief People & Communications Officer w Stena Line. Strategia zrównoważonego rozwoju Stena Line opiera się na obszarach, które są powiązane z globalnymi celami ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju i są też bezpośrednio związane
z działalnością firmy. Równość i integracja będą piątym takim obszarem zainteresowania, uzupełniającym istniejące cztery, którymi są: czysta energia, dobre zdrowie i jakość życia, ochrona życia pod wodą i odpowiedzialna konsumpcja. Do każdego obszaru zdefiniowane są ambitne cele, a rozwój jest ściśle monitorowany, bo celem firmy jest stać się liderem w dziedzinie zrównoważonej żeglugi.

„W kwestii równości i integracji naszym długofalowym celem jest osiągnięcie progu co najmniej 30% kobiet-liderów do 2022 r. Mamy też „wizję zero” jeżeli chodzi o mobbing. Pracę nad tymi celami rozpoczęliśmy w zeszłym roku od dwóch nowych polityk firmy dotyczących równych szans i przeciwdziałania nękaniu.“ mówi Margareta Jensen Dickson, Head of People w Stena Line. W 2018 r. Stena Line podpisała również apel organizacji Maritime UK „Women in Maritime Pledge“ (Apel kobiet w gospodarce morskiej) do „budowania kultury zatrudnienia, która aktywnie wspiera i promuje różnorodność płci na wszystkich poziomach, w danej organizacji i w całej branży“.

Główne inicjatywy 2019
W roku 2019 Stena Line będzie koncentrować się na inicjatywach przeciwdziałających mobbingowi, usprawnianiu systemów i procedur rekrutacji, promując karierę w środowiskum morskim zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a także angażując się w działalność sekcji „Women in Maritime Charter“ („Kobiety w Gospodarce Morskiej”). „Musimy zrealizować szereg ambitnych, ale możliwych do osiągnięcia celów. Na przykład identyfikacja przeszkód w zakresie rekrutacji i awansu dla kobiet, poprawa metod rekrutacji a także benchmarking i mapowanie polityk wspierających przyjazne dla rodzin miejsce pracy i równowagę między pracą a życiem prywatnym dla wszystkich” mówi Margareta Jensen Dickson, Head of People w Stena Line.
Troska o klientów
Różnorodność pracowników nie tylko przyczynia się do poprawy środowiska pracy, ale pomaga także Stena Line lepiej zrozumieć swoich klientów i co za tym idzie, lepiej o nich zadbać. „Podobnie jak my, nasi klienci są różnorodni, a im więcej o nich wiemy, tym lepiej spełniamy ich potrzeby i zapewniamy wspaniałe wrażenia z podróży, co pokazuje prawdziwą troskę“, mówi Ian Hampton, Chief People & Communications Officer w Stena Line.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: