W gminie Bytów można opiniować projekt aktualizacji strategii rozwoju

Dziennikarz , 25 października 2021

Foto: UM Bytów

W gminie Bytów konsultowany jest projekt aktualizacji strategii rozwoju z perspektywą do 2030 roku. Uwagi można składać do 10 listopada.

Dokument jest dostępny m.in. pod adresem bytow.com.pl. Zawarto w nim analizę mocnych i słabych stron gminy oraz podsumowanie konsultacji z początku roku, w których mieszkańcy wskazywali priorytety na najbliższe lata. W projekcie zawarto cztery cele strategiczne: tworzenie atrakcyjnych warunków osiedleńczych, modernizacja infrastruktury transportowej i komunikacyjnej, podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz dbałość o poszanowanie dziedzictwa historycznego połączona z poprawą wizerunku gminy i rozwojem różnorodnych form aktywności kulturalnej. Cele strategiczne podzielono na mniejsze cele operacyjne, w dokumencie jest też katalog najważniejszych planowanych zadań z ich szacunkowym kosztem.
Uwagi do projektu aktualizacji strategii rozwoju gminy Bytów można zgłaszać podczas spotkań sołeckich i osiedlowych. Ankietę w formie papierowej bądź elektronicznej można też złożyć w Urzędzie Miejskim w Bytowie. Termin upływa 10 listopada.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: