WTÓRK, 1 SÉWNIKA | KLËKA 01.09.2020

Dziennikarz , 1 września 2020

Na daleczną ùczbã mùszã sã przërëchtowac sztudérzë Gdùńsczégò Ùniwersytetu a Gdùńsczi Pòlitechniczi. Na wielewsczich górkach ju drëdżi rôz òdbëł sã òdpùst bez pieszich pielgrzimków. Wëchòwańc Cartusii Kartuzë Krësztof Różnicczi dobéł złoti medal w Òglowòpòlsczim Wiatowanim w bieganim na 800 métrów.

WTÓRK, 1 séwnika

Ùczëbnie stawiają na daleczną a hibridową ùczbã. Ôrt zajmów wëbrałë ju Gdùńsczi Ùniwersytet a Gdùńskô Pòlitechnika.

Na ÙG sztôłcenié bez platformã tikô sã wszëtczich ôrtów sztudiów – I. i II. stãpnia, jednolitich magistersczich sztudiów, dochtorsczich szkòłach a sztudiach a téż na pòdiplomòwich ùczbach. Wëjątkã mdą prakticzné zajmë i adaptacjowé pòtkania dlô sztudérów pierwszégò rokù. Mimò, że badérowania wskazëją, że dalecznô ùczba mòże miec cësk na jakòsc sztôłcenia, mómë równak nôdzeja, że tak nie mdze – gôdô prorechtor ds. studencczich i sztôłceniô na ÙG Arnold Kłonczyńsczi.Zôs Gdùńskô Pòlitechnika zdecydowa sã na wprowadzenié hibridowi ùczbë. Jak mòże przeczëtac w kòmùnikace: wikszy dzél zajmów dlô sztudérów mdze sã òdbiwa w daleczny fòrmie, a leno niechtëtné na placu w Gdùńskù. Nowé regle na terô mdą sã tikałë leno rujana  i mdą ùzależniné òd rozwòju pòszëdła kòrunawirusa.

To ju drëdzi òdpùst we Wielim w baro skrómnym ôrce. Z leżnoscë pòszëdła kòrunawirusa ògraniczëł sã leno do Mszë swiãti a krzizëwi dardżi.

Nie bëło równak pieszich pielgrzimków. Kùstosz wielewsczégò sanktuarium mô nôdzejã, że pòntnicë mdą mòglë bezpiek pielgrzimòwac w pòstãpnëm rokù na majową ùroczëznã. Wicy Pioter Szëca.

W 17. roczëznã sprawił so wësniony darënk – złoti medal w Òglowòpòlsczich Miónkach w bieganim na 800 métrów dobëł Krësztof Różnicczi z Mëgów kòl Serakòjic. Pòzwelë gò òbrawienim nech miónków.

To hewò pierwszi titel w seniorsczi kariérze młodégò lekkòatletë. Chùtni ùstanawiôł rekòrdë młodziónków w karegoriach Ù16 na 600m a téż Ù18 na 800 i 1000m – Krësztof mô szansa òstac wiôldżim spòrtowcã, ùdokaznił ro wczora, dobiwającë nad ùznanëma drëchama – gôdô jegò trenéra Krësztof Król. Òkróm Krësztofa Różnicczégò na pòdium w Òglowòpòlsczich Miónkach we Włocławku stana jesz mieszkanka kartësczégò krézu. Mët na distansu 800m strzébny medal dobëła, pòchodzącô a Mscëszejic Angelika Cëchòckô.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: