Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 6 lutego, 2019 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.02.06 (csb)

  • Do kùńca rokù w Serakòjcach pòwstónie jintegrajowi wãzéł.
  • W Gminie Lëniewò dérëje realizacjô wòdno-karnôlizacjowégò projechtu.
  • W Rëmi sã zmieniwają regle Òbëwatélsczégò Bùdżetu.

  POSŁUCHAJ – Kliknij tutaj!


  STRZODA, 6 gromicznika

  • Do kùńca rokù w Serakòjcach to dô – jintegracjowi wãzéł.

  W jinwesticjã wpisóné je zrobienié kòłowëch stegnów i przebùdowa a remòńt banhofù PKP – nimò, że banë to ti môlëznë jesz nie kùrsëją. Do Serakòjców bądą dojéżdżałë banë PKM. Terôzka je robòta przë kòncepcje rewitalizacje linie, temù samòrząd nie chce stac w môlu. Ju łoni zaczãlë robic przë bùdowie 11 km kòłowëch stegnów, co mdą dojazdowima szpùrama. Latos nowi wëzdrzatk mdze miôł téż bùdink banë. Më niecerplëwie czekómë za baną, dzãka jaczi wiele lżi mdze do Trzëgardu dojachac – gôdô zôstãpca wójta gminë Serakòjce, Zbigórz Fùlarczik. W òbrëmienim jinwesticje planëją pòstawic òbiekt do òbsłëdżi systemë metropòlitalnégò kòła, aùtobùsowi pòżdówk z placã na 2 aùtobùsë i zrobic parkplac Parkùj a Jedzë dlô òsobówków. Za całosc to przińdze 8,7 mln zł.

  • W gminie Lëniewò robią – wòdno-karnôlizacjowi projecht.

  Przëłączony do sécë mdą mieszkańcowie Lubieszëna. Robòta sã zacza łoni i mdze dérowa do czerwińca. W òbrëmienim zadaniô pòwstónie wicy jak 3 km wòdocygòwi sécë i przez 7 km sécë sanitarny karnôlizacje, 3 przepómpòwnie sceków i stacjô ùzdatnianiô wòdë z retencjowima zbiérnikama i zôtórną stëdnią. To téż jinwesticjô dlô òchronë strzodowiszcza – dodôwô wójt gminë Lëniewò, Mirosłôw Warczôk. Za całosc przińdze wnet 6 mln zł.

  • Gardowi Radny mają ùchwôloné wprowadzenié zmianów – do pòsobny edicje Òbëwatélsczégò Bùdżetu w Rëmi.

  Przez to że robòta i materiale są wiedno drogszé, maksymalnô wôrtnota projechtów je zwikszonô do 300 tës zł. Mają téż wëdłëżoné maksymalny czas realizacje projechtów z 12 do 24 miesądzy, gôdô prowadny Radzëznë Gardu Rëmi Ariél Sënicczi. Wôżną zmianą je téż ògreńczenié realizacje szkòłowëch projechtów, dodôwô Ariél Sënicczi. Wespół z nową edicją Òbëwatélsczégò Bùdżetu bądą téż wprowadzoné papiórowé kôrtë do wëlowaniô, jakno dofùlowanié eletroniczny fòrmë. Kôrtë do wëlowaniô bądą przistãpné w gardowëch jinsztitucjach.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑